Біологічні науки

Спеціалізована вчена рада К 64.354.02

Наказ МОН України про створення: № 1328
Дата початку повноважень: 21.12.2015 р.
Дата закінчення повноважень: 21.12.2018 р.
Контактний телефон: (057) 704-16-69
E-mail: k64.354.02.nsc.issar@gmail.com
Спеціальність: 03.00.18 - ґрунтознавство

Голова спеціалізованої вченої ради: д.б.н., с.н.с. Мірошниченко Микола Миколайович (03.00.18)
Заступник голови спеціалізованої вченої ради: д.б.н., с.н.с. Цапко Юрій Леонідович (03.00.18)
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: к.б.н., с.н.с. Маклюк Олена Іванівна (03.00.18)

 


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. №1328 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» функціонує спеціалізована вчена рада К 64.354.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту  дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство строком на три роки.

Паспорт спеціальності 03.00.18 – ґрунтознавство

Склад спеціалізованої вченої ради

Інформація про здобувачів наукових ступенів: 2016

Десятник Каріна Олександрівна

Захист дисертації Десятник Каріни Олександрівни на тему «Вплив вапняних меліорантів на екологічні та продуктивні  функції ґрунтів з різною кислотно-основною рівновагою», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – грунтознавство, відбудеться «21» вересня 2016 р. о 10 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.
Науковий керівник доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Цапко Юрій Леонідович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», завідувач лабораторії родючості гідроморфних і кислих ґрунтів

Офіційні опоненти:
доктор біологічних наук, професор Горін Микола Олександрович, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, професор кафедри ґрунтознавства
доктор біологічних наук, професор Гамкало Зенон Григорович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.

Автореферат

Дисертація

Відгук офійційного опонента

Відгук офіційного опонента