Дисертаційні роботи

ВПЛИВ НОРМ І СТРОКІВ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЖИТА ОЗИМОГО НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
ОЦІНКА СТАНУ ОСНОВНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ МЕТОДАМИ БАГАТОСПЕКТРАЛЬНОГО КОСМІЧНОГО СКАНУВАННЯ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ПІД ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНИХ СИРОВИННИХ ЗОН ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
ОЦІНКА ПРОТИДЕФЛЯЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА NO-TILL НА ЧОРНОЗЕМІ ПІВДЕННОМУ ЛІВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
ВПЛИВ АГРОХІМІЧНОГО ФОНУ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО НА ПОГЛИНАННЯ, ВИНОС ТА КОЕФІЦІЄНТИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ КУЛЬТУРАМИ З ҐРУНТУ І МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА ДИНАМІКУ ЕМІСІЇ СО2 З ЧОРНОЗЕМІВ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ДІАГНОСТИКА ТА ЗАХОДИ ПОЛІПШЕННЯ СІРКОВОГО ЖИВЛЕННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ЧОРНОЗЕМАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОЛУК ФОСФОРУ У СІРОМУ ЛІСОВОМУ ҐРУНТІ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ КУЛЬТУР ПОЛЬОВОЇ СІВОЗМІНИ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ
АГРОХІМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСАДУ СТІЧНИХ ВОД ЗА ВИРОЩУВАННЯ ВЕРБИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ
АГРОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЯВЛЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У СИСТЕМІ ҐРУНТ-РОСЛИНА

Pages