Дисертаційні роботи

Оптимізація системи удобрення картоплі на дерново-підзолистому грунті Полісся
Взаємодія ґрунту та його структурних компонентів з вологою як критерій фізичного стану чорнозему
Ефективність мінеральних добрив при вирощуванні нуту в умовах Південного Степу України
Агрохімічні та агроекологічні основи систем удобрення сільськогосподарських культур у Західному Лісостепу України
Ґрунтоохоронна ефективність протиерозійно упорядкованого агроландшафту в умовах Степу Північного Донецького
Агрохімічна оцінка дії селену та добрив на врожайність і якість селери коренеплідної на чорнозему типовому в умовах Лівобережного Лісостепу України
Оптимізація азотного живлення інтенсивних насаджень груші на вегетативних підщепах в зрошуваних умовах півдня України
Міграція важких металів у системі грунт-рослина техногенних ландшафтів (на прикладі м. Луганська)
Вплив довготривалого застосування різних систем удобрення на гумусовий стан та агрохімічні показники дерново-підзолистого Ґрунту Західного Полісся України
Система нормативного забезпечення якості та охорони ґрунтів

Pages