Дисертаційні роботи

Ефективність застосування мінеральних добрив під льон олійний на темно-каштановому ґрунті Південного Степу України
Закономірності післядії добрив на фізико-хімічні і агрохімічні властивості чорнозему типового в умовах Лівобережного Лісостепу та його продуктивність
Вплив органо-мінерального живлення на продуктивність сільськогосподарських культур ланки зрошуваної сівозміни в умовах півдня України
Теоретичне та технологічне обґрунтування виробництва і застосування органічних та органо-мінеральних добрив
Зміна гумусового стану чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України за тривалого застосування добрив
Вплив тривалого рисосіяння на фізико-хімічні властивості і сольовий режим солонців лучних зони Сухих Степів
Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву Південного Степу України.
Роль бактерій роду Васіllus у формуванні й функціонуванні мікробних ценозів чорнозему опідзоленого.

Pages