Наукові основи оптимізації живлення рослин у сучасних системах землеробства