Застосування соломи і пожнивних решток як органічних добрив для поліпшення гумусового стану ґрунтів