Оцінка стійкості агроландшафтів і ґрунтів до впливу зрошення. Рекомендації