Рухомість речовин у ґрунті: термодинамічний підхід