Наукове забезпечення управління ґрунтовими ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів (наукова доповідь)