Проект ОНП для обговорення та пропозицій

З метою забезпечення прозорості та публічності освітнього процесу зацікавлені сторони (здобувачі вищої освіти, випускники, академічна спільнота, роботодавці, стейкхолдери та інші особи) можуть звернутися з пропозиціями та зауваженнями стосовно освітньо-наукової програми «Агрономія»

 з/п

Прізвище, ім’я та по-батькові керівника Електронна адреса Телефон
1 Балюк Святослав Антонович, д.с.-г.н., акад. НААН, проф., директор nsc.issar@gmail.com +038(057) 704-16-69
2 Мірошниченко Микола Миколайович, д.б.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи ecosoil@meta.ua +038(057) 704-16-64
3 Момот Ганна Феліксівна, к.с.-г.н., с.н.с., завідувач відділу організації та координації наукових робіт і підготовки кадрів вищої кваліфікації utga-c@ukr.net +038(057) 704-16-69
4 Воротинцева Людмила Іванівна, д.с.-г.н., с.н.с., завідувач аспірантури Vorotyntseva_Ludmila@ukr.net +038(057) 704-16-69
5 Трускавецький Роман Степанович, д.с.-г.н., проф., член кор.НААН,керівник проектної групи (гарант ОНП «Агрономія») truskavetsky@ukr.net +038(057) 704-16-69
6 Фатєєв Анатолій Іванович д.с.-г.н., професор, керівник групи забезпечення спеціальності 201 Агрономія fateev.ohrana@gmail.com +038(057) 704-16-69

 

ПРОЕКТ ОНП ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЙ

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 2021