Тематика дисертаційних досліджень здобувачів вищої освіти

Теми дисертаційних досліджень здобувачі формулюють в межах напрямів досліджень відділів та лабораторій, до яких вони прикріплені.

Наукові дослідження за темою дисертаційної роботи проводяться здобувачами в межах фундаментальних і прикладних завдань програм наукових досліджень Національної академії аграрних наук України, виконавцем яких є Інститут, і спрямовані на наукове забезпечення державної політики України у сфері охорони ґрунтів та агрохімічного забезпечення агропромислового виробництва.

ТЕМАТИКА ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЮ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 201 АГРОНОМІЯ

  1. Вплив систем удобрення, ґрунтово-кліматичних умов, сортових особливостей сільськогосподарських культур на надходження та ефективність використання елементів живлення рослинами.
  2. Дослідження ефективності застосування нових видів добрив на основі місцевих сировинних ресурсів для підвищення родючості ґрунтів і продуктивності сільськогосподарських культур.
  3. Вплив органічного землеробства на баланс поживних речовин і родючість ґрунтів.
  4. Агроґрунтознавче обґрунтування сільськогосподарського використання земель урбанізованих територій.
  5. Дослідження просторової неоднорідності властивостей ґрунтів і застосування її для точного землеробства.

ТЕМАТИКА ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЮ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 091 БІОЛОГІЯ

  1. Дослідження трансформації властивостей ґрунтів за вирощування енергетичних культур.
  2. Зміна гумусового стану дерново-підзолистих ґрунтів за різних систем удобрення.

Фундаментальні та прикладні завдання ПНД НААН, в межах яких проводяться  дослідження здобувачами вищої освіти за темою дисертаційної роботи. ОНП «Агрономія»