Загальна інформація

 Завідуюча аспірантурою – доктор с.-г.наук
Воротинцева Людмила Іванівна

Конт.телефони:+038 (057) 704-16-69, 050-278-33-62

Е-mail: Vorotyntseva_Ludmila@ukr.net

В ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» функціонують аспірантура і докторантура з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.

Інститут має висококваліфікований кадровий склад для підготовки докторів філософії та докторів наук: 2 академіки, 2 член-кореспондента, 13 докторів наук, 6 професорів, 50 кандидатів наук.

Для якісної підготовки аспірантів та виконання ними дисертаційних досліджень Інститут має потужну матеріально-технічну базу. Функціонують дві атестовані вимірювальні (аналітичні) лабораторії: лабораторія інструментальних методів досліджень ґрунтів та лабораторія органічних добрив та гумусу. У мережі дослідних установ Інституту є спеціальні полігони для проведення польових дослідів. Наукові підрозділи забезпечені ліцензійними програмами для виконання картографічних та графічних робіт, статистичної обробки результатів досліджень. Аспіранти у період навчання проходять стажування в науково-дослідних установах України, країн СНД та дальнього зарубіжжя.

Наукова бібліотека Інституту, фонд якої налічує понад 80 тис. примірників, у т.ч. 26 тис. періодичних видань, є унікальним зібранням літератури із спеціальностей, за якими навчаються аспіранти. Є доступ до електронних бібліотек. З використанням ліцензованої програми «ІРБІС» створено електронний каталог та власні бази даних книг, наукових праць співробітників Інституту, авторефератів і дисертацій, наукових звітів та ін., чим забезпечено вільний доступ аспірантів до бібліотечного фонду Інституту.

ВАРТІСТЬ НАВЧАНЯ В АСПІРАНТУРІ ТА ДОКТОРАНТУРІ ІНСТИТУТУ НА УМОВАХ КОНТРАКТУ НА 2022-2023 РІК

Інформація для аспірантів та докторантів 

До уваги  здобувачів вищої освіти!
Викладання мовних курсів на основі програми «Ділова англійська мова» у 2020 році призупинено у зв’язку з карантинними заходами.

Нормативно-правова база з підготовки наукових кадрів