Програмне забезпечення

Ґрунтозахисна експертиза

Комп’ютерна програма створена для автоматизованого складання і креслення картограм оцінки ерозійної небезпеки та протиерозійного зонування земель; оптимального розміщення протиерозійних рубежів та проектування каркасу ґрунтозахисних агроландшафтів. Обов’язковим додатком програми є Mapinfo, яку використовують для введення вхідних даних та виведення результатів експертизи.

Технологія вирощування посівного насіння (ІАС-Seed)

Комп’ютерна програма призначена для управління технологічними процесами вирощування посівного насіння з використанням сучасної нормативної та оперативної інформації, розрахунку планової собівартості насіння й ведення рентабельного насінництва.

Автор: Лабораторія моделювання та управління хімізацією - завідувач лабораторії - доктор с.-г. наук Лісовий Микола Вікторович, Ліпанова Світлана Миколаївна.

Система удобрення культур у сівозміні

Комп’ютерна програма «Система удобрення культур у сівозміні» створена для автоматизованого розрахунку норм мінеральних добрив під прогнозований урожай з урахуванням вмісту рухомих сполук азоту, фосфору і калію в ґрунті, попередника та його удобреності та розрахунку потреби мінеральних добрив у сівозмінах та в цілому для сільгосппідприємства, району, області. Має можливість надрукувати вихідні документі та зберігати їх у базі даних.

Розрахунок балансу гумусу і поживних речовин у землеробстві України

Розроблена комп'ютерна програма “Баланс гумусу та поживних речовин у землеробстві України” дозволяє розраховувати баланс гумусу і поживних речовин в ґрунтах області, району, господарства, сівозміни.

Автори: Лабораторія моделювання та управління хімізацією – завідувач доктор с.-г. наук Лісовий Микола Вікторович, Кулькова Оксана Вікторівна, Комариста Алла Володимирівна, Скок Інна Анатоліївна.

Інформаційно-аналітична система організації та управління сільськогосподарським виробництвом

Інформаційно-аналітична система (ІАС) призначена для управління технологічними процесами вирощування сільськогосподарських культур з використанням сучасної нормативної і оперативної інформації, що забезпечить агрономічну, технологічну і економічну їх доцільність

Автори: Лабораторія польових досліджень з добривами та управління якістю продукції –  доктор с.-г. наук Лісовий Микола Вікторович, Ліпанова Світлана Миколаївна, Скок Інна Анатоліївна.

Інформаційна система «Стаціонарні польові досліди»

Комп'ютерна програма дозволяє створити базу даних стаціонарного польового досліду за весь період його проведення, починаючи від року закладки до теперішнього часу Інформаційна система забезпечує накопичення даних, вибірку їх відповідно запиту дослідника, проведення розрахунків з використанням сучасних статистичних методів, постановку наукових завдань на перспективу.