А. І. Огородня

Оптимальні дози вапняних меліорантів для підвищення продуктивності основних сільськогосподарських культур на кислих ґрунтах з урахуванням їх буферної здатності: науково-методичні рекомендації

Рік видання: 

Науково-методичні рекомендації розроблено у відповідності до проблемно-тематичних планів ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» за пошуковим завданням 01.01.03.11.ПШ «Нові шляхи підвищення продуктивності основних сільськогосподарських культур на кислих ґрунтах з урахуванням їх буферної здатності» (пошукові дослідження).

В науково-методичних рекомендаціях, на підставі графіків рН-буферності, наведено способи встановлення оптимальних доз кальцієвмісних меліорантів, з урахуванням агроекологічного стану кислих ґрунтів та фізіологічних особливостей вирощуваних сільськогосподарських культур, що відкриває нові можливості збалансованого використання цих ґрунтів та надання прогнозу щодо термінів повторного вапнування.

Рекомендації призначено для використання в системі НААН України, ДУ «Інститут охорони ґрунтів» та агрогосподарських підприємствах різних форм власності.

Ціна з ПДВ: 

9.60 грн

Збалансоване використання та меліорація кислих ґрунтів

Рік видання: 

У монографії висвітлено шляхи збалансованого використання та меліорації кислих ґрунтів, які базуються на підвищенні їх продуктивності, ресурсозбереженні та екологічній безпеці. Розглянуто сучасний агроекологічний стан кислих ґрунтів та проблеми їх меліорації. Висвітлено основні чинники які впливають на кислотність ґрунтів. Викладено нові погляди на структурну будову гумусових кислот в контексті їх впливу на регуляцію кислотно-основної рівноваги в ґрунтах. Показано різнобічний вплив меліоративних заходів, зокрема, кальцієвмісних меліорантів різного походження та фітомеліорації на характер зміни властивостей кислих ґрунтів. Розкрито сутність інноваційного розвитку меліорації кислих ґрунтів та шляхи їх збалансованого використання.

Ціна з ПДВ: 

67.92 грн