М. Є. Лазебна

Настанова щодо порядку впровадження нормативно-методичного забезпечення якості та охорони ґрунтів

Рік видання: 

Настанова щодо порядку впровадження нормативно-методичного забезпечення якості та охорони ґрунтів (далі-Настанова) враховую розроблену систему науково-методичного забезпечення, зокрема: перелік споживачів розробленої нормативної бази; перелік найбільш затребуваних стандартів, згрупований за видами (організаційно-методичні документи, у т.ч. стандарти на методи та визначення складу та властивостей ґрунтів, документи щодо регламентації процесів та документи щодо регламентації робіт);проблеми, які постають під час впровадження нормативних документів, особливо гармонізованих з міжнародними; підходи, напрями, пріоритети та шляхи підвищення ефективності впровадження чинної нормативної бази в цій сфері.

Настанову розроблено з урахуванням положень та вимог чинного законодавства, пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 7.09.2011 р. № 942, Концепції розвитку системи стандартизації в сфері якості та охорони ґрунтів, Галузевої програми стандартизації в сфері якості та охорони ґрунтів та створеної в цій сфері нормативно-методичної бази.

Впровадження Настанови сприятиме удосконаленню державного контролю за додержанням положень та вимог, установлених нормативними документами, а також реалізації положень та вимог, визначених у нормативних документах.

Настанову призначено в якості допоміжного матеріалу науковим установам, науково-дослідним інститутам, ДУ «Інститут охорони ґрунтів» та його обласним філіям та іншим організаціям, які працюють з нормативно-методичними документами в сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.

Ціна з ПДВ: 

65.00 грн

Настанова щодо оцінювання та контролю точності вимірювань в сфері якості ґрунтів

Рік видання: 

У Настанові розглянуто нормативні та правові підходи щодо забезпечення питань оцінювання та контролю точності вимірювань в сфері якості ґрунтів; термінологічні аспекти; вимоги до лабораторій, які проводять контроль стану ґрунтів; вимоги щодо створення системи керування вимірюваннями в лабораторіях ; загальні положення та вимоги до керування якістю вимірювань та їх контролю; методичні підходи (як національні так і міжнародні) до оцінювання та контролю точності як методів так і результатів вимірювань. У Настанові наведено приклади розрахунку прецизійності та правильності методу визначення органічної речовини; описано процедуру оцінювання невизначеності та оцінено її на прикладі визначення масової частки вуглецю органічної речовини в державному стандартному зразку чорнозему типового важко суглинкового. Настанову призначено для керівників та фахівців вимірювальних лабораторій установ/організацій/підприємств, які проводять контроль стану ґрунтів і визначення їхніх характеристик, а також установам/організаціям, які займаються розробкою методів визначення складу та властивостей ґрунтів.

Ціна з ПДВ: 

105.00 грн

Рекомендації щодо проведення метрологічного контролю робіт із сертифікації земель в умовах органічного землеробства

Рік видання: 

Рекомендації щодо проведення метрологічного контролю робіт із сертифікації земель в умовах органічного землеробства (далі Рекомендації) містять: систему метрологічного контролю (організаційні, нормативні та технічні аспекти); порядок його проведення під час оцінювання стану сертифікованих право проводити метрологічний контроль сертифікованих земель і оцінювати їхній стан; метрологічний (технічний) нагляд за станом сертифікованих земель.

Рекомендації розроблено з урахування положень, правил та вимог чинного законодавства в сферах метрології та органічного виробництва, комплексу стандартів щодо сертифікації земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення, який впроваджено наказом Міністерства аграрної політики України «Про добровільну сертифікацію земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення» від 9 квітня 2008 року № 235, Рекомендацій щодо впровадження системи сертифікації земель для органічного землеробства в Україні та в стандартів БІОЛан.

Впровадження Рекомендацій сприятиме встановленню оптимального підходу до метрологічного контролю робіт із сертифікації земель для органічного землеробства, а головне, підвищенню якості та достовірності інформації під час оцінювання стану сертифікованих земель або земель, що плануються для сертифікації.

Рекомендації призначені в якості допоміжного методичного матеріалу лабораторіям, які проводять контроль стану ґрунтів в умовах органічного землеробства, науковим установам і науково-дослідним інститутам, що приймають участь в проведенні робіт з органічного виробництва, ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» та його обласним філіям, Державний сільськогосподарській інспекції України

Ціна з ПДВ: 

65.00 грн

Тлумачний словник застандартизованих термінів у галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів

Рік видання: 

Словник містить застандартизовані терміни та визначення позначених ними понять у галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.

Словник призначений для працівників наукових і освітніх установ і організацій, аспірантів і докторантів, а також для органів центральної виконавчої влади з питань аграрної політики, земельних ресурсів, водного господарства, екології та природних ресурсів.

Ціна з ПДВ: 

225.00 грн

Інструкція щодо проведення контролю точності результатів вимірювання та аналізування у вимірювальних (аналітичних) лабораторіях в сфері якості та контролю стану ґрунтів

Рік видання: 

Інструкція установлює адаптований до сучасних вимог порядок проведення контролю якості результатів вимірювань (зовнішній, внутрішній та поточний), проведення коригувальних дій та форми реєстрації результатів.

Інструкцію призначено в якості методичного матеріалу для використання у вимірювальних (аналітичних) лабораторіях, які контролюють стан ґрунтів шляхом визначення їхніх характеристик.

Ціна з ПДВ: 

65.00 грн

Теоретичні підходи до метрологічного та стандартизаційного забезпечення в сфері якості ґрунтів. Науково-методичні рекомендації

Рік видання: 

Науково-методичні рекомендації містять узагальнені та систематизовані теоретичні та практичні матеріали щодо: чинних вимог нормативно-правових актів з питань метрологічного та стандартизаційного забезпечення; сучасного стану цих напрямків в сфері якості ґрунтів; проблем і недоліків впровадження стандартизаційних і метрологічних вимог в цій сфері; шляхи удосконалення метрологічного забезпечення робот у сфері якості ґрунтів для підвищення достовірності і точності результатів вимірювань; можливих шляхів подальшого розвитку метрологічного та стандартизаційного забезпечення в сфері якості ґрунтів.

Науково-методичні рекомендації розроблено з урахуванням вимог нормативно-правових актів (ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність» стосовно забезпечення єдності вимірювань в Україні та ЗУ «Про стандартизацію» стосовно нормативного забезпечення), положень Концепції розвитку системи стандартизації в сфері якості та охорони ґрунтів; Галузевої програми стандартизації в сфері якості та охорони ґрунтів; Настанови щодо порядку впровадження нормативно-методичного забезпечення якості та охорони ґрунтів.

Впровадження Науково-методичних рекомендацій сприятиме реалізації сучасних нормативно-правових вимог, створенню ефективного метрологічного та стандартизаційного забезпечення в сфері якості ґрунтів та удосконаленню існуючої системи керування вимірюваннями у вимірювальних (аналітичних) лабораторіях.

Рекомендовано в якості допоміжного науково-методичного матеріалу для використання в наукових дослідженнях лабораторій ДУ «Держґрунтохорона» та його обласні філії, наукових установ системи НААН.

Ціна з ПДВ: 

75.00 грн