О. І. Шерстюк

Багатоспектральне космічне сканування в системі моніторингу ґрунтів. Монографія

Рік видання: 

У монографії розглянуто сучасні підходи до створення та функціонування системи моніторингу ґрунтів на основі методів дистанційного зондування. Зазначено основні принципи організації ґрунтоохоронного моніторингу. Пропонуються удосконалені підходи до інформаційного забезпечення ґрунтового моніторингу та методичні основи організації моніторингу ґрунтів за допомогою супутникової зйомки. Відмічена необхідність урахування фізико-географічних особливостей території під час створення моніторингу ґрунтів з використання даних супутникової зйомки.

Монографію розраховано на широке коло фахівців, що займаються вивченням та обстеженням навколишнього природного середовища й ґрунтового покриву зокрема. Книга може бути корисною для науковців та фахівців у галузі дистанційного зондування Землі, ґрунтознавців, географів, екологів тощо.

Ціна з ПДВ: 

119.30 грн

Концепція створення інформційної системи грунтоохоронного моніторингу методами дистанційного зондування

Рік видання: 

Підготовлено першу в Україні Концепцію створення інформаційної системи моніторингу грунтів на основі методів дистанційного зондування, яка встановлює основні стратегічні напрями розвитку інформаційного забезпечення систем спостережень за грунтовим покривом. Акцентовано увагу на необхідності здійснення моніторингу грунтів сучасними оперативними методами збирання, зберігання та обробки інформації із залученням методів дистанційного зондування. 

Розраховано на широке коло фахівців, які займаються вивченнм грунтового покриву, державних службовців, керівників управлінь агропромислового розвитку, науковців, землекористувачів, фахівців державних установ і сільськогосподарських підприємств, земелевласників, зацікавлених в отриманні оперативної та достовірної інформації про стан грунтів. 

Ціна з ПДВ: 

30.00 грн

Рекомендації щодо використання методів дистанційного зондування в системі ґрунтоохоронного моніторингу

Рік видання: 

Цей документ встановлює основні вимоги до використання матеріалів різних методів дистанційного зондування в системі ґрунтоохоронного моніторингу, основні підходи до їх дешифрування за допомогою геоінформаційних систем.

Рекомендації розраховано на широке коло фахівців, що займаються вивченням ґрунтового покриву та окремих властивостей ґрунтів. Зміст рекомендацій складається із загальних питань та основної частини, в якій охарактеризовано особливості різних методів дистанційного зондування для їх використання в системі ґрунтоохоронного моніторингу.

Ціна з ПДВ: 

14.67 грн