А. В. Комариста

Довгострокові стаціонарні польові досліди України. Реєстр атестатів.

Рік видання: 

Реєстр атестатів довгострокових стаціонарних польових дослідів підготовлено за результатами інвентаризації, яка проведена в 2005 році. Реєстр довгострокових стаціонарних польових дослідів складено вперше. До нього включено цінні в науковому відношенні стаціонарні польові досліди з вивчення комплексного впливу сівозмін, обробітку ґрунту, добрив, меліорантів на продуктивність сівозмін, родючість ґрунту та охорону довкілля.

Книга призначена для наукових працівників, педагогів і аспірантів із спеціальностей агрономія, землеробство, агрохімія, ґрунтознавство.

Ціна з ПДВ: 

15.21 грн

Методичні рекомендації розрахунку потреби мінеральних добрив на прогнозований валовий збір урожаю з корегуванням його на фактичні погодно-кліматичні умови поточного року

Рік видання: 

Методичні рекомендації розроблено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 327 від 05.06.2012 р. У рекомендаціях викладено методику розрахунку потреби мінеральних добрив на прогнозований валовий збір сільськогосподарських культур. Проведено розрахунки потреби мінеральних добрив для України та Харківської області на період до 2015 року. За даною методикою норми мінеральних добрив та їх потребу розраховують за нормативами виносу поживних речовин 1 ц урожаю та прогнозованим валовим збором.

Розроблено методичні підходи до корегування прогнозованого валового збору сільськогосподарських культур на погодно-кліматичні умови поточного року. Методичні рекомендації розраховано на спеціалістів-виробників аграрного сектору.

Ціна з ПДВ: 

4.67 грн