А. В. Ревтьє-Уварова

Переклад на мову Українська недоступний для А. В. Ревтьє-Уварова.

Теоретичні основи адаптивного напряму у застосування агрохімікатів

Рік видання: 

Представлено теоретичні основи адаптивного напряму у застосуванні агрохімікатів, які ґрунтуються на комплексному урахуванні природних та антропогенних чинників, закономірностях їх впливу на продуктивність агроценозів та якісний стан ґрунтів. Параметризовано зміни основних показників чорнозему типового залежно від тривалості та інтенсивності удобрення. Наведено вплив короткострокового та довготривалого застосування добрив на врожайність сільськогосподарських культур та агропотенціали їх продуктивності. Охарактеризовано зміни гідротермічних умов території досліджень та їх вплив на врожайність соняшнику та пшениці озимої. Продемонстровано можливість використання показника агропотенціалу продуктивності сільськогосподарських культур для визначення ефективності внесених добрив та спроможності ґрунту формувати додатковий обсяг основної та нетоварної продукції.

Призначено для працівників наукових та освітніх установ агрономічних спеціальностей, керівників та спеціалістів господарств різних форм власності.

Ціна з ПДВ: 

13.02 грн