Балюк Святослав Антонович

Балюк Святослав Антонович
Д.С.-Г.Н., ПРОФЕСОР, АКАДЕМІК НААН

 

 

 

 

 

Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ

Основні напрями наукової діяльності

 • Теоретичне і практичне обґрунтування закономірностей еволюції зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих ґрунтів, еколого-агромеліоративного моніторингу, охорони та підвищення родючості ґрунтів, стандартизації, метрології та сертифікації, екологічного нормування антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив.​

Членство в НААН, інших академіях (у т.ч. зарубіжних)

 • Генеральний секретар ГО "УТГА";
 • Cпівголова комісії “Меліорація ґрунтів”;
 • Cпівголова підкомісії “Зрошувані ґрунти“ УТГА;
 • Голова технічного комітету стандартизації ТК 142 “Ґрунтознавство”;
 • Член Міжнародної комісії по іригації і дренажу;
 • Співдружності вчених агрохіміків і агроекологів (Росія);
 • Консультативної ради при Голові Держводагентства з питань перспективи розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу України;
 • Наукової ради з проблем лісознавства і лісівництва Відділення загальної біології НАН України;
 • Координатор ГГП від України, Голова Робочої группи для КН3 для Євразійського регіону.

Участь у роботі наукових і спеціалізованих вчених рад, експертних груп

 • Голова Вченої ради “ІГА імені О.Н.Соколовського“;
 • Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01;
 • Член НТР Держводагентства України;
 • Головний редактор журналу “Агрохімія і ґрунтознавство”;
 • Член редколегії журналів “Вісник аграрної науки“, “Вісник ХНАУ”; “Ґрунтознавство“, “Меліорація та водне господарство”, «Проблемы агрохимии и экологии» (Росія).

Переглянути видання: