Біологічні науки

Спеціалізована вчена рада К 64.354.02

Наказ МОН України про створення: № 1412

Дата початку повноважень: 31.12.2018 р.

Дата закінчення повноважень: 31.12.2020 р.

Контактний телефон: (057) 704-16-69

E-mail: vchenarada.bio.issar@gmail.com 

Спеціальність: 03.00.18 - ґрунтознавство

Голова спеціалізованої вченої ради: д.б.н., с.н.с. Мірошниченко Микола Миколайович (03.00.18)

Заступник голови спеціалізованої вченої ради: д.б.н., с.н.с. Цапко Юрій Леонідович (03.00.18)

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: к.б.н., доц. Ачасова Алла Олександрівна (03.00.18)

 

 


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.12.2018 р. №1412 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» функціонує спеціалізована вчена рада К 64.354.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту  дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство строком на два роки.

Паспорт спеціальності 03.00.18 – ґрунтознавство

Склад спеціалізованої вченої ради

Інформація про здобувачів наукових ступенів

Попірний Максим Анатолійович

Захист дисертації Попірного Максима Анатолійовича на тему «Трансформація складу органічної речовини чорнозему типового залежно від способу обробітку грунту», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – грунтознавство, відбудеться «12» червня 2019 р. о 10 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Скрильник Євген Володимирович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», завідувач лабораторії органічних добрив і гумусу

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Дмитрук Юрій Михайлович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри агротехнологій та ґрунтознавства


доктор біологічних наук, професор Гамкало Зенон Григорович, Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

 

Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук 1

Відгук 2

Товстий Юрія Миколайовича 

Захист дисертації Товстого Юрія Миколайовича на тему «Трансформація гумусового стану чорнозему опідзоленого під впливом органічних добрив», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – грунтознавство, відбудеться «12» червня 2019 р. о 14 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Скрильник Євген Володимирович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», завідувач лабораторії органічних добрив і гумусу

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Смага Іван Степанович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри землевпорядкування та кадастру

кандидат біологічних наук, доцент Лобова Оксана Володимирівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

 

Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук 1

Відгук 2

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.12.2018 р. №1412 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» функціонує спеціалізована вчена рада К 64.354.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту  дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство строком на два роки.

Паспорт спеціальності 03.00.18 – ґрунтознавство

Склад спеціалізованої вченої ради

Інформація про здобувачів наукових ступенів