Біологічні науки

Спеціалізована вчена рада К 64.354.02
Наказ МОН України про створення: № 1412

Дата початку повноважень: 31.12.2018 р.

Дата закінчення повноважень: 31.12.2020 р.

Контактний телефон: (057) 704-16-69

E-mail: k64.354.02.issar@gmail.com 

Спеціальність: 03.00.18 - ґрунтознавство
Голова спеціалізованої вченої ради: д.б.н., с.н.с. Мірошниченко Микола Миколайович (03.00.18)

Заступник голови спеціалізованої вченої ради: д.б.н., с.н.с. Цапко Юрій Леонідович (03.00.18)

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: к.б.н., доц. Ачасова Алла Олександрівна (03.00.18)
 

 


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.12.2018 р. №1412 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» функціонує спеціалізована вчена рада К 64.354.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту  дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство строком на два роки.

Паспорт спеціальності 03.00.18 – ґрунтознавство

Склад спеціалізованої вченої ради

Інформація про здобувачів наукових ступенів

Кривицька Іветта Анатоліївна

Захист дисертаційної роботи Кривицької Іветти Анатоліївни на тему «Діагностика та моніторинг забруднення ґрунтів важкими металами в урбанізованих ландшафтах Приазов’я», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство, який був перенесений у зв’язку із обмеженнями на проведення публічних зібрань згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID- 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», а також Постановою Кабінету міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 та Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 239 відбудеться 

26 серпня 2020 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.354.02 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Науковий керівник: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Мірошниченко Микола Миколайович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», заступник директора з наукової роботи

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Дмитрук Юрій Михайлович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри агротехнологій та ґрунтознавства 

кандидат біологічних наук, доцент Горбань Вадим Анатолійович, Дніпровський національний університет імені О. Гончара, завідувач кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

 

 

 

 

Холодна Альона Сергіївна

Холодна Альона Сергіївна

 

Захист дисертаційної роботи Холодної Альони Сергіївни на тему «Ґрунтово-екологічне обґрунтування вирощування енергетичних культур на низькопродуктивних ґрунтах Лівобережного Лісостепу та Степу України (на прикладі Харківської області)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство, відбудеться 13 квітня 2021 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.354.02 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Науковий керівник: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Цапко Юрій Леонідович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», завідувач лабораторії родючості гідроморфних і кислих ґрунтів.

Офіційні опоненти: 

доктор біологічних наук, професор Дмитрук Юрій Михайлович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри агротехнологій та ґрунтознавства;

кандидат біологічних наук Пузняк Оксана Михайлівна, Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту картоплярства НААН, виконуюча обов’язки директора.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

Хохрякова Анастасія Іллівна

 

Захист дисертаційної роботи Хохрякової Анастасії Іллівни на тему «Генетичні особливості і систематика ґрунтів міста Одеси», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство, відбудеться 13 квітня 2021 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.354.02 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Науковий керівник доктор географічних наук, професор Михайлюк Віктор Іванович, Одеський державний аграрний університет, завідувач кафедри землеустрою та кадастру інженерно-економічного факультету

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Смага Іван Степанович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри землевпорядкування та кадастру

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Соловей Вадим Борисович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», завідувач відділу ґрунтових ресурсів

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру  «Інститут  ґрунтознавства  та  агрохімії  імені  О. Н. Соколовського»

за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

 

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

 

Лебедь Віталій Володимирович

Захист дисертаційної роботи Лебедя Віталія Володимировича на тему «Генезис та комплексна діагностика чорноземних ґрунтів однолесових терас річок Лівобережного Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство, відбудеться 12 травня 2021 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.354.02 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Соловей Вадим Борисович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», завідувач відділу ґрунтових ресурсів.

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор

Топольний Федір Пилипович, Центральноукраїнський національний технічний університет, професор кафедри загального землеробства;

доктор біологічних наук, професор

Гамкало Зенон Григорович, Інститут екології Карпат НАНУ, провідний науковий співробітник відділу екосистемології.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

Залавський Юрій Володимирович

 

Захист дисертаційної роботи Залавського Юрія Володимировича на тему «Методичні та прикладні засади розроблення різномасштабних карт ґрунтів (на прикладі Харківської області)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство, відбудеться 12 травня 2021 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.354.02 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.

Науковий керівник кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник  Соловей Вадим Борисович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», завідувач відділу ґрунтових ресурсів.

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор

Смага Іван Степанович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри землевпорядкування та кадастру;

кандидат біологічних наук, доцент

Горбань Вадим Анатолійович, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, завідувач кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру  «Інститут  ґрунтознавства  та  агрохімії  імені  О. Н. Соколовського»  за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук