Біологічні науки

Спеціалізована вчена рада К 64.354.02

Наказ МОН України про створення: № 1328

Дата початку повноважень: 21.12.2015 р.

Дата закінчення повноважень: 21.12.2018 р.

Контактний телефон: (057) 704-16-69

E-mail: k64.354.02.nsc.issar@gmail.com

Спеціальність: 03.00.18 - ґрунтознавство

Голова спеціалізованої вченої ради: д.б.н., с.н.с. Мірошниченко Микола Миколайович (03.00.18)

Заступник голови спеціалізованої вченої ради: д.б.н., с.н.с. Цапко Юрій Леонідович (03.00.18)

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: к.б.н., с.н.с. Маклюк Олена Іванівна (03.00.18)

 


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. №1328 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» функціонує спеціалізована вчена рада К 64.354.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту  дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство строком на три роки.

Паспорт спеціальності 03.00.18 – ґрунтознавство

Склад спеціалізованої вченої ради

Інформація про здобувачів наукових ступенів

Десятник Каріна Олександрівна

Захист дисертації Десятник Каріни Олександрівни на тему «Вплив вапняних меліорантів на екологічні та продуктивні  функції ґрунтів з різною кислотно-основною рівновагою», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – грунтознавство, відбудеться «21» вересня 2016 р. о 10 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.

Науковий керівник доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Цапко Юрій Леонідович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», завідувач лабораторії родючості гідроморфних і кислих ґрунтів

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Горін Микола Олександрович, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, професор кафедри ґрунтознавства

доктор біологічних наук, професор Гамкало Зенон Григорович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.

Автореферат

Дисертація

Відгук офійційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

Цигічко Ганна Олександрівна

Захист дисертації Цигічко Ганни Олександрівни на тему «Особливості формування й закономірності функціонування мікробних ценозів чорноземних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України за органічної системи землеробства», яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство, відбудеться «24» квітня 2018 р. о 10 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.

Науковий керівник кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Старченко Олена Іванівна, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», завідувач сектору мікробіології ґрунтів

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Горін Микола Олександрович, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, завідувач кафедри садово-паркового господарства

кандидат біологічних наук, доцент Лобова Оксана Володимирівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук офійційного опонента

Відгук офіційного опонента