Державне підприємство «Дослідне господарство «Донецьке»

Директор — Черненко Ліонтій Андрійович

вул. Миру,1, с-ще Суха Балка, м. Торецьк, Донецька обл., 85299,тел.: (099) 700-65-80

Е-mail: donetskoe@ukr.net

 

Державне підприємство «Дослідне господарство «Донецьке» створене на базі Донецької дослідної станції у 2006 році, діє на підставі Статуту.

 

 

Основні напрями діяльності Господарства:

  • Активне сприяння ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» в роботі по проведенню наукових дослідів з використання регуляторів росту та розвитку, бентонітових глин, гумінових добрив, виробничої перевірки та впровадженню науково-технічних розробок і удосконалення систем удобрення сільськогосподарських культур та впровадження у виробництво ресурсозбережувальних технологій з вирощування сільськогосподарських культур в умовах схилового, рівнинного ландшафту та у системі лісових смуг з контурно-меліоративною системою землеробства;
  • Науковий супровід і дослідження ефективності дії добрив та регуляторів розвитку з ґрунтоохоронними технологіями на врожайність культур та родючість ґрунту;
  • Виробництво нових районованих сортів сільськогосподарських культур (гірчиця, ріпак, соя, сорго, льон);
  • Виробництво та реалізація молока, м`яса; вирощування молодняка великої рогатої худоби породи червона степова.

Інформація про стаціонарні та короткострокові польові досліди, виробничі досліди з апробації та впровадження завершених науково-дослідних робіт на землях