Дисертаційні роботи

КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА СХИЛОВОГО ҐРУНТОГЕНЕЗУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ АГРОЛАНДШАФТІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
НАУКОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АЕРОМОНІТОРИНГУ ҐРУНТОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ОПТИМІЗАЦІЯ НОРМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПІД ПШЕНИЦЮ ОЗИМУ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ДІАГНОСТИКА ТА ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ ЛАТЕРАЛЬНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ ҐРУНТІВ НА ОСНОВІ ДАНИХ БАГАТОСПЕКТРАЛЬНОГО КОСМІЧНОГО СКАНУВАННЯ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОЗ І СПІВВІДНОШЕНЬ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ГУМУСОВИЙ СТАН І ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН У АЛЮВІАЛЬНО-ЛУЧНИХ ҐРУНТАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ ТА ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ БУДОВИ ТА ВОЛОГОСТІ ОРНОГО ШАРУ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ВАЖКОСУГЛИНКОВОГО НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО
АГРОХІМІЧНІ ТА АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ В СИСТЕМАХ ЗЕМЛЕРОБСТВА ПОЛІССЯ І ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
НАУКОВІ ОСНОВИ СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ ҐРУНТОВИМИ РЕСУРСАМИ СТЕПУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ
ПРОСТОРОВО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ҐРУНТІВ (НА ПРИКЛАДІ РІЛЛІ УКРАЇНИ)

Сторінки