Дисертаційні роботи

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ҐРУНТАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ ҐРУНТУ ПІД ВПЛИВОМ УДОБРЕННЯ ОСАДАМИ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД І КОМПОСТАМИ НА ЇХ ОСНОВІ
ВПЛИВ НОРМ І СТРОКІВ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЖИТА ОЗИМОГО НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
ОЦІНКА СТАНУ ОСНОВНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ МЕТОДАМИ БАГАТОСПЕКТРАЛЬНОГО КОСМІЧНОГО СКАНУВАННЯ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ПІД ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНИХ СИРОВИННИХ ЗОН ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
ОЦІНКА ПРОТИДЕФЛЯЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА NO-TILL НА ЧОРНОЗЕМІ ПІВДЕННОМУ ЛІВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
ВПЛИВ АГРОХІМІЧНОГО ФОНУ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО НА ПОГЛИНАННЯ, ВИНОС ТА КОЕФІЦІЄНТИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ КУЛЬТУРАМИ З ҐРУНТУ І МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА ДИНАМІКУ ЕМІСІЇ СО2 З ЧОРНОЗЕМІВ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ДІАГНОСТИКА ТА ЗАХОДИ ПОЛІПШЕННЯ СІРКОВОГО ЖИВЛЕННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ЧОРНОЗЕМАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОЛУК ФОСФОРУ У СІРОМУ ЛІСОВОМУ ҐРУНТІ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ КУЛЬТУР ПОЛЬОВОЇ СІВОЗМІНИ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ

Сторінки