Дисертаційні роботи

ОЦІНКА СТАНУ ОСНОВНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ МЕТОДАМИ БАГАТОСПЕКТРАЛЬНОГО КОСМІЧНОГО СКАНУВАННЯ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ПІД ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНИХ СИРОВИННИХ ЗОН ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
ОЦІНКА ПРОТИДЕФЛЯЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА NO-TILL НА ЧОРНОЗЕМІ ПІВДЕННОМУ ЛІВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
ВПЛИВ АГРОХІМІЧНОГО ФОНУ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО НА ПОГЛИНАННЯ, ВИНОС ТА КОЕФІЦІЄНТИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ КУЛЬТУРАМИ З ҐРУНТУ І МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА ДИНАМІКУ ЕМІСІЇ СО2 З ЧОРНОЗЕМІВ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ДІАГНОСТИКА ТА ЗАХОДИ ПОЛІПШЕННЯ СІРКОВОГО ЖИВЛЕННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ЧОРНОЗЕМАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОЛУК ФОСФОРУ У СІРОМУ ЛІСОВОМУ ҐРУНТІ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ КУЛЬТУР ПОЛЬОВОЇ СІВОЗМІНИ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ
АГРОХІМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСАДУ СТІЧНИХ ВОД ЗА ВИРОЩУВАННЯ ВЕРБИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ
АГРОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЯВЛЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У СИСТЕМІ ҐРУНТ-РОСЛИНА
ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА ГЛИНИСТИХ МІНЕРАЛІВ У СХИЛОВИХ ҐРУНТАХ ОПІДЗОЛЕНОГО РЯДУ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Сторінки