Дисертаційні роботи

Вплив тривалого застосування добрив на агрохімічні показники чорнозему типового та ефективність ресурсоощадних систем удобрення
Ефективність мікродобрив за різних рівнів удобрення сільськогосподарських культур на чорноземі опідзоленому Лівобережного Лісостепу
Оптимізація системи удобрення картоплі на дерново-підзолистому грунті Полісся
Взаємодія ґрунту та його структурних компонентів з вологою як критерій фізичного стану чорнозему
Ефективність мінеральних добрив при вирощуванні нуту в умовах Південного Степу України
Агрохімічні та агроекологічні основи систем удобрення сільськогосподарських культур у Західному Лісостепу України
Ґрунтоохоронна ефективність протиерозійно упорядкованого агроландшафту в умовах Степу Північного Донецького
Агрохімічна оцінка дії селену та добрив на врожайність і якість селери коренеплідної на чорнозему типовому в умовах Лівобережного Лісостепу України
Оптимізація азотного живлення інтенсивних насаджень груші на вегетативних підщепах в зрошуваних умовах півдня України
Міграція важких металів у системі грунт-рослина техногенних ландшафтів (на прикладі м. Луганська)

Сторінки