Для аграріїв

Корисна інформація

Для раціонального використання наявної в господарстві кількості добрив необхідно знати, яка кількість азоту залишилася в ґрунті на період відновлення вегетації, а яку кількість треба довнести для одержання запланованого врожаю зернових. Ця необхідна кількість азоту в межах полів одного господарства може коливатися в декілька разів. Проведення ґрунтової діагностики запасів мінерального азоту в шарі ґрунту 0-60 см дозволяє точно визначити оптимальні дози внесення на конкретному полі.

Застосування азотних добрив з урахуванням фактичних запасів мінерального азоту в ґрунті забезпечує економію або раціональний перерозподіл від 18 до 36 тис. грн на 100 га полі в перерахунку на 10–15 кг N/га за вартості послуг з ґрунтової діагностики від 1,5 тис. грн/100 га.

Фахівці інституту пропонують послуги з діагностики живлення рослин: в стислі строки можуть здійснити відбір зразків ґрунту, їхній аналіз, розрахунок запасів мінерального азоту та оперативно розробити рекомендації щодо підживлення озимої пшениці.

Вартість такої послуги складає лише від 15 грн/га. До того ж, в рамках договору забезпечуємо науковий супровід виконання робіт та надання інформаційно-консультативних послуг з питань весняного та позакореневого підживлень посівів озимої пшениці для підвищення вмісту клейковини в зерні до рівня 2 класу якості, а також інших питань агрохімічного сервісу.

 

ДПДГ «Граківське»

Запаси продуктивної вологи (мм) в ґрунті

 
на дослідному полі Державного підприємства «Дослідне господарство «Граківське» ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії  імені О.Н. Соколовського» (Харківський р-н, Харківська обл.)

 
станом на 01 січня 2018 року

Чорнозем опідзолений важкосуглинковий на лесі

Шар ґрунту, см Попередник соя Без добрив Фон N60 Р60 К60
0-30   45 47
30-60   46 45
60-80   29 24
80-100   23 15
0-100   143 131

Запаси мінерального азоту (кг/га) в ґрунті

Чорнозем опідзолений важкосуглинковий на лесі

Шар ґрунту, см Попередник соя Без добрив Фон N60 Р60 К60
0-30   29 33
30-60   28 35
0-60   57 68