Для аграріїв

Корисна інформація

Для раціонального використання наявної в господарстві кількості добрив необхідно знати, яка кількість азоту залишилася в ґрунті на період відновлення вегетації, а яку кількість треба довнести для одержання запланованого врожаю зернових. Ця необхідна кількість азоту в межах полів одного господарства може коливатися в декілька разів. Проведення ґрунтової діагностики запасів мінерального азоту в шарі ґрунту 0-60 см дозволяє точно визначити оптимальні дози внесення на конкретному полі.

Застосування азотних добрив з урахуванням фактичних запасів мінерального азоту в ґрунті забезпечує економію або раціональний перерозподіл від 18 до 36 тис. грн на 100 га полі в перерахунку на 10–15 кг N/га за вартості послуг з ґрунтової діагностики від 1,5 тис. грн/100 га.

Фахівці інституту пропонують послуги з діагностики живлення рослин: в стислі строки можуть здійснити відбір зразків ґрунту, їхній аналіз, розрахунок запасів мінерального азоту та оперативно розробити рекомендації щодо підживлення озимої пшениці.

Вартість такої послуги складає лише від 15 грн/га. До того ж, в рамках договору забезпечуємо науковий супровід виконання робіт та надання інформаційно-консультативних послуг з питань весняного та позакореневого підживлень посівів озимої пшениці для підвищення вмісту клейковини в зерні до рівня 2 класу якості, а також інших питань агрохімічного сервісу.

Особливості умов вологозабезпечення та азотного режиму під посівами озимих зернових культур навесні 2017 р.

 

ДПДГ «Граківське»

1. Запаси продуктивної вологи (мм) на посівах

пшениці озимої

за різними попередниками за даними дослідної мережі

ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії

імені О.Н. Соколовського” станом на грудень 2016 року.

ДП ДГ “Граківське” (Харківський р-н, Харківська обл.) Чорнозем опідзолений

Шар ґрунту, см

 

Попередник-соя Оптимальні значення
0-30   38 60-65
30-60   37 -
0-100   124 180-210

 

2. Запаси мінерального азоту (кг/га) на посівах

пшениці озимої

за різними попередниками за даними дослідної мережі

ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”

станом на першу половину грудень  2016 року

ДП ДГ “Граківське” (Харківський р-н, Харківська обл.) Чорнозем опідзолений

Шар ґрунту, см

Соя

(без добрив)

Соя

(N60Р60К60 перед сівбою)

 

 

 

Оптимальні значення
0-30 44 65   70-80
30-60 24 57   -
0-60

68

122   130-150