2018

ДІАГНОСТИКА МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ СОНЯШНИКУ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія.

СИСТЕМА МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ РОБІТ У СФЕРІ ЯКОСТІ ҐРУНТІВ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика. Дисертацію присвячено питанням розроблення (удосконалення) і впровадження адаптованої до сучасних вимог системи метрологічного забезпечення аналітичних робіт.