Фатєєв Анатолій Іванович

Фатєєв Анатолій Іванович
Д.С.-Г.Н., ПРОФЕСОР

(10.03.1941-24.01.2022)

Бібліометричні профілі та сторінки:

orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ

Основні напрями наукової діяльності

  • Теоретичне і практичне обґрунтування напрямів еволюції техногенно забруднених ґрунтів, створення нормативної бази для їх моніторингу;
  • Оптимізація мікроелементного живлення рослин та забезпечення ґрунтів мікроелементами;
  • Розроблення заходів з відновлення та підвищення родючості техногенно забруднених ґрунтів;
  • Наукові основи ґрунтово-геохімічного обстеження урбанізованих територій.

Членство в НААН, інших академіях (в т.ч. зарубіжних): 

  • Член УТГА, співголова комісії “Техногенне забруднення ґрунтів” УТГА;
  • Член ТК-141 «Ґрунтознавство».

Участь у роботі наукових і спеціалізованих вчених рад, експертних груп:

  • Член Вченої ради ННЦ “ІГА імені О.Н. Соколовського“;
  • Спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01.

Переглянути видання: