Ґрунтозахисна експертиза

Свідоцтво про реєстрацію авторського права: 

№35681 від 12.11.2010 р

Рік: 

2010

Комп’ютерна програма створена для автоматизованого складання і креслення картограм оцінки ерозійної небезпеки та протиерозійного зонування земель; оптимального розміщення протиерозійних рубежів та проектування каркасу ґрунтозахисних агроландшафтів. Обов’язковим додатком програми є Mapinfo, яку використовують для введення вхідних даних та виведення результатів експертизи.

Автор: Лабораторія охорони ґрунтів від ерозії - cтарший наук. співробітник, кандидат геогр. наук Куценко Микола Васильович

Презентація продукту: