Харківський національних технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Харківський національних технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Місія ХНТУСГ – просвітництво; визначення і формування сфер нових знань, свобода в їх одержанні; генерація соціально і суспільно значимих ініціатив, заходів; пошук і реалізація інтеграційних форм інноваційної діяльності аграрної освіти, науки і виробництва; виховання на загальнолюдських цінностях успішної, конкурентоздатної, національно свідомої освіченої особистості; забезпечення високопрофесійною випереджаючою освітою протягом життя громадян України та іноземців; розвиток академічної мобільності студентства і викладачів; підготовка нових поколінь фахівців і вчених - лідерів-організаторів сталого, інноваційного  розвитку суспільства; утвердження провідного місця університету в світовому освітянському просторі; служіння інтересам України.