Інформаційна система «Стаціонарні польові досліди»

Свідоцтво про реєстрацію авторського права: 

№ 24933 від 10.07.2008 р.

Рік: 

2008

Комп'ютерна програма дозволяє створити базу даних стаціонарного польового досліду за весь період його проведення, починаючи від року закладки до теперішнього часу Інформаційна система забезпечує накопичення даних, вибірку їх відповідно запиту дослідника, проведення розрахунків з використанням сучасних статистичних методів, постановку наукових завдань на перспективу.

Автори: Лабораторія польових досліджень з добривами та управління якістю продукції – доктор с.-г. наук Лісовий Микола Вікторович, Кулькова Оксана Вікторівна, Комариста Алла Володимирівна.

Презентація продукту: