Комісія з приймання завершених НДР

Мета: забезпечення приймання завершених 2016-2020 рр. науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за ПНД 1.

Основні завдання:

  • аналіз поданих звітних матеріалів на відповідність вимогам ДСТУ 3973-2000 та ДСТУ 3008-95;
  • оформлення приймання завершених НДР актом за формою, встановленою НААН;
  • передача результатів завершених робіт до відповідних підрозділів НААН.