Координаційно-методична рада НМЦ

Координаційно-методична рада НМЦ з проблем ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів - вищий дорадчий орган управління діяльністю Центру з питань планування та координації науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, оцінки наукового рівня і результативності досліджень.

Рада Центру має секції: «Ґрунтознавство та меліорація ґрунтів», «Охорона ґрунтів», «Агрохімія».

До складу Ради Центру входять керівники наукових установ, з яких складається Центр, дійсні члени та члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України, провідні вчені наукових установ НААН, провідні спеціалісти Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Завдання та функції координаційно-методичної ради: 

  • організація проведення аналізу ефективності та стану наукового і технічного забезпечення у галузі ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів, розроблення концепцій їхнього розвитку, розгляд й обговорення на своїх засіданнях результатів аналізу та проектів концепцій;
  • розгляд проектів програм наукових досліджень, які розробляє Головна наукова установа Центру за участю наукових установ, що входять до його складу;
  • розгляд проектів нормативно-методичних документів, рекомендацій, рукописи книг, які підготовлено науковими установами, що входять до Центру;
  • контроль за ходом виконання науковими установами науково-дослідних робіт, методичним рівнем досліджень в установах-виконавцях, визначення шляхів підвищення результативності досліджень;
  • розгляд звітів про роботу установ Центру та зведеного короткого звіту його Головної наукової установи про виконанням програми наукових досліджень НААН;
  • організація підготовки наукових оглядів з проблем ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів, спільних наукових видань;
  • звіт перед Відділенням землеробства, меліорації та механізації НААН про стан розроблення і реалізації завдань програми наукових досліджень, що виконують наукові установи Центру;
  • розробка основних напрямів і визначення форм міжнародного співробітництва, реалізація заходів сприяння розвитку творчих зв’язків з науковими установами зарубіжних країн, в тому числі шляхом участі у міжнародних наукових програмах, організації з’їздів, семінарів і конференцій.

Завантажити склад КМР