ЛАБОРАТОРІЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ҐРУНТІВ

 

   

      Завідувач лабораторії - канд. геогр.наук

      Солоха Максим Олександрович

      Е-mail: solomax@ukr.net

      Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

 

 

Провідний науковець
Бородіна Ярослава В’ячеславівна - кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Основні напрями діяльності

 • Розвиток методології та удосконалення методів розроблення стандартних зразків складу (агрохімічних показників) ґрунтів; виготовлення одиничних партій стандартних зразків складу (агрохімічних показників) ґрунтів (ускладі Центру державної служби стандартних зразків при ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»).
 • Виконання вимірювань показників складу проб ґрунтів та проб рослин і води за чинними стандартизованими та тимчасово допущеними до використання методиками лабораторно-аналітичних досліджень із застосуванням сучасних засобів вимірювальної техніки.
 • Розроблення нових та удосконалення Існуючих методів виконання вимірювань параметрів властивостей ґрунту.
 • Аеромоніторинг за допомогою безпілотних авіаційних комплексів.

 

Найвагоміші результати досліджень

 • Розроблено державний стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорозему типового важкосуглинкового, призначений для використання у сфері державного метрологічного нагляду і контролю для градуювання вимірювальних систем, атестації методик виконання вимірювань, контролю похибок результатів вимірювань.
 • Розроблено галузеві стандартні зразки складу (агрохімічних показників) чорнозему звичайного та дерново-підзолистого ґрунту.
 • Розроблено методики готування матеріалу та дослідження стабільності матеріалу стандартних зразків складу (агрохімічних показників) ґрунтів.
 • Розроблено ДСТУ 7861:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінних кальцію, магнію і калію в ґрунті за Шоленбергером у модифікації ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського.
 • Розроблено ДСТУ 7948:2015 Якість ґрунту. Проведення аналізів. Загальні вимоги.
 • Розроблено ДСТУ 8347:2015 Якість ґрунту. Визначення рухомої сірки в модифікації ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського.
 • Опубліковано брошуру «Точное земледелие – будущее сельского хозяйства», 2015 р.
 • Розроблено методичний підхід до обробки цифрових зображень аерофотознімків та спектрального аналізу ортофотопланів з наступною географічною прив’язкою

 

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на січень 2020

Послуги з аналізування ґрунтів, рослин і води
Послуга Опис Індексована ціна грн
Визначення рухомих сполук фосфору та калію за методом Чирикова 132.69
Визначення рухомих сполук фосфору та калію за методом Мачигіна 247.78
Визначення органічної речовини 216.85
Визначення групового складу гумусу 1327.21
Визначення доступної (лабільної) органічної речовини ґрунту за методом М. А. Єгорова 665.28
Визначення обмінних кальцію, магнію, натрію і калію в ґрунті 240.76
Визначення ємності вбирання ґрунтів 492.00
Визначення нітратів і обмінного амонію в ґрунтах 203.95
Визначення нітратного азоту в ґрунтах 106.49
Визначення гідролітичної кислотності 71.85
Визначення гранулометричного (зернистого) складу ґрунту 701.47
Визначення мікроагрегатного складу ґрунту 591.64
Визначення рН водної витяжки 53.77
Визначення загальних форм азоту, фосфору, калію в рослинах 636.40
Визначення рН сольової витяжки 68.41
Визначення фосфору у воді 102.39
Приготування витяжки для визначення вмісту рухомих форм важких металів 112.09
Приготування витяжки для визначення вмісту міцнофіксованих форм важких металів 111.74
Визначення вмісту важких металів на приладі Сатурн-4 22.21
Визначення кальцію і магнію на приладі С-115М1 31.75
Визначення нітратного азоту на приладі СФ-46 39.74
Визначення натрію і калію на полуменевому фотометрі 20.07
Визначення гігроскопічної вологи 58.89
Підготовка ґрунту до аналізування (роздрібнювання до стану пудри – 20 г) 156.24
Визначення якості рослинної продукції на приладі ІЧС-4250 40.35
Визначення катіонно-аніонного складу водяної витяжки 412.99
Стажування в лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів
Послуга Опис Фіксована ціна грн
Вивчення теоретичних аспектів канд. наук 109.12
Вивчення теоретичних аспектів доктор наук 136.48
Спільне виконання робіт 42,45 (канд. наук), + вартість 1 зразка 109.12
Раціональне використання ресурсів і підвищення ефективності керування агровиробництвом
Послуга Опис
Визначення рівня забезпеченості ґрунту поживними речовинами (NРК) та реакції ґрунтового розчину (рНсол) з наданням результатів у вигляді звіту від 15 грн. за 1 га