ЛАБОРАТОРІЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ҐРУНТІВ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕТРОЛОГІЇ

 

   

      Завідувач лабораторії - доктор.с.-г.наук, с.н.с.

      Солоха Максим Олександрович

      Е-mail: solomax@ukr.net
      Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate  
Провідні науковці
 
 1. Старший наук. співробітник, кандидат с.-г. наук, с.н.с. - Бородіна Ярослава В’ячеславівна 
 2. Провідний наук. співробітник, кандидат с.-г. наук, с.н.с. - Лазебна Марина Євгеніївна

Основні напрями діяльності

 • Розвиток методології та удосконалення методів розроблення стандартних зразків складу (агрохімічних показників) ґрунтів; виготовлення одиничних партій стандартних зразків складу (агрохімічних показників) ґрунтів (ускладі Центру державної служби стандартних зразків при ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»).
 • Виконання вимірювань показників складу проб ґрунтів та проб рослин і води за чинними стандартизованими та тимчасово допущеними до використання методиками лабораторно-аналітичних досліджень із застосуванням сучасних засобів вимірювальної техніки.
 • Розроблення нових та удосконалення Існуючих методів виконання вимірювань параметрів властивостей ґрунту.
 • Аеромоніторинг за допомогою безпілотних авіаційних комплексів.
 • Стандартизаційне (нормативно-методичне) та метрологічне забезпечення досліджень у сферах ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів та сертифікації земель для ведення органічного землеробства.
 • Керування діяльністю Технічного комітету стандартизації ТК 142 «Якість ґрунту» щодо:
  • розроблення нормативних документів різних рівнів та видів (ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ EN, СОУ, ТУ, технічні регламенти, методики вимірювання тощо), включаючи методичну допомогу в їх подальшій атестації/реєстрації/обліку;
  • технічний переклад міжнародних і європейських стандартів, ураховуючи термінологічну специфіку в сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів;
  • проведення нормоконтролю, метрологічної експертизи, оформлення та редагування нормативних документів різних рівнів (ДСТУ, СОУ, ТУ, ТР, тощо) і науково-дослідної документації (дисертаційні роботи, звіти про науково-дослідну роботу, тощо) у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.
  • Підтримка діяльності Центру Державної служби стандартних зразків ґрунту щодо:
  • розроблення пакету документів для акредитації лабораторії або підтвердження її компетентності в проведені вимірювань у сфері контролю стану навколишнього природного середовища згідно із чинними вимогами;
  • розроблення систем керування якістю метрологічних та науково-дослідних робіт;
  • створювання стандартних зразків складу (агрохімічних показників) ґрунту, включаючи організаційний та науково-методичний, технічний супровід цих робіт;
  • проведення раундів міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань для оцінювання якості виконання аналітичних робіт у сфері контролю стану ґрунтів.

 

Найвагоміші результати досліджень

 • Розроблено державний стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорозему типового важкосуглинкового, призначений для використання у сфері державного метрологічного нагляду і контролю для градуювання вимірювальних систем, атестації методик виконання вимірювань, контролю похибок результатів вимірювань.
 • Розроблено галузеві стандартні зразки складу (агрохімічних показників) чорнозему звичайного та дерново-підзолистого ґрунту.
 • Розроблено методики готування матеріалу та дослідження стабільності матеріалу стандартних зразків складу (агрохімічних показників) ґрунтів.
 • Розроблено ДСТУ 7861:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінних кальцію, магнію і калію в ґрунті за Шоленбергером у модифікації ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського.
 • Розроблено ДСТУ 7948:2015 Якість ґрунту. Проведення аналізів. Загальні вимоги.
 • Розроблено ДСТУ 8347:2015 Якість ґрунту. Визначення рухомої сірки в модифікації ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського.
 • Опубліковано брошуру «Точное земледелие – будущее сельского хозяйства», 2015 р.
 • Розроблено методичний підхід до обробки цифрових зображень аерофотознімків та спектрального аналізу ортофотопланів з наступною географічною прив’язкою
 • 312 нормативних документів у галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів, в т.ч.163 – гармонізовані з міжнародними стандартами.
 • Тлумачний словник застандартизованих термінів у галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.
 • Концепція розвитку системи стандартизації у сфері якості та охорони ґрунтів.
 • Галузева програма стандартизації у сфері якості та охорони ґрунтів.
 • Настанова щодо порядку впровадження нормативно-методичного забезпечення у сфері якості та охорони ґрунтів.
 • Науково-методичні рекомендації «Теоретичні підходи до метрологічного та стандартизаційного забезпечення в сфері якості ґрунтів»
 • Рекомендації щодо впровадження системи сертифікації земель для органічного землеробства в Україні.
 • Рекомендації щодо проведення метрологічного контролю робіт із сертифікації земель в умовах органічного землеробства.
 • Інструкція щодо проведення контролю точності результатів вимірювання та аналізування у вимірювальних (аналітичних) лабораторіях в сфері якості та контролю стану ґрунтів
 • Настанова щодо оцінювання та контроль точності вимірювань в сфері якості ґрунтів
 • Державний стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорнозему типового важкосуглинкового (ДСЗУ 163.5-2015) та галузеві стандартні зразки складу (агрохімічних показників) чорнозему звичайного малогумусного легкоглинистого (ГСЗУ 163.1-2015) і дерново-підзолистого супіщаного ґрунту (ГСЗУ 163.2-2015).

 

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на липень 2022

Послуги зі стандартизації та метрології
Послуга Опис Індексована ціна грн
Розроблення нормативних документів різних рівнів та видів (ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ EN, СОУ, ТУ, технічні регламенти, методики вимірювання тощо), включаючи методичну допомогу в їх подальшій атестації/реєстрації/обліку Розраховують індивідуально
Технічний переклад міжнародних і європейських стандартів, ураховуючи термінологічну специфіку в сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів Розраховують індивідуально
Проведення нормоконтролю, метрологічної експертизи, оформлення та редагування нормативних документів різних рівнів (ДСТУ, СОУ, ТУ, ТР, тощо) і науково-дослідної документації (дисертаційні роботи, звіти про науково-дослідну роботу, тощо) Розраховують індивідуально
Розроблення пакету документів для акредитації лабораторії або підтвердження її компетентності в проведені вимірювань у сфері контролю стану навколишнього природного середовища згідно із чинними вимогами Розраховують індивідуально
Створення стандартних зразків складу (агрохімічних показників), включаючи організаційний, науково-методичний і технічний супровід цих робіт Розраховують індивідуально
Державний стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорнозему типового важкосуглинкового (ДСЗУ 163.5-2015) 1 зразок 500г 1588.67
Галузевий стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорнозему звичайного малогумусного легкоглинистого (ГСЗУ 163.1-2015) 1 зразок 500г 1588.67
Галузевий стандартний зразок складу (агрохімічних показників) дерново-підзолистого супіщаного ґрунту (ГСЗУ 163.2-2015) 1 зразок 500г 1588.67
Проведення раундів міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань для оцінювання якості виконання аналітичних робіт у сфері контролю стану ґрунтів Розраховують індивідуально
ГСЗУ 163.3-2019 Галузевий стандартний зразок складу (агрохімічних показників) темно-каштанового важкосуглинкового солонцюватого ґрунту (1 зразок 300 г) 1588.67
ГСЗУ 163.4-2019 Галузевий стандартний зразок складу (агрохімічних показників) сірого лісового важкосуглинкового ґрунту (1 зразок 300 г) 1588.67
ГСЗУ 163.6-2019 Галузевий стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорнозему опідзоленого важкосуглинкового (1 зразок 300 г) 1588.67
Проведення лекцій і консультацій
Послуга Опис
З питань стандартизаційного та метрологічного забезпечення робіт у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів канд. наук "Розраховують індивідуально"
З питань стандартизаційного та метрологічного забезпечення робіт у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів доктор наук "Розраховують індивідуально"
Послуги з аналізування ґрунтів, рослин і води
Послуга Опис Індексована ціна грн
Визначення рухомих сполук фосфору та калію за методом Чирикова 158.96
Визначення рухомих сполук фосфору та калію за методом Мачигіна 296.85
Визначення органічної речовини 259.79
Визначення групового складу гумусу 1590.03
Визначення доступної (лабільної) органічної речовини ґрунту за методом М. А. Єгорова 797.01
Визначення обмінних кальцію, магнію, натрію і калію в ґрунті 288.43
Визначення ємності вбирання ґрунтів 589.43
Визначення нітратів і обмінного амонію в ґрунтах 244.34
Визначення нітратного азоту в ґрунтах 127.58
Визначення гідролітичної кислотності 86.08
Визначення гранулометричного (зернистого) складу ґрунту 840.38
Визначення мікроагрегатного складу ґрунту 708.80
Визначення рН водної витяжки 64.42
Визначення загальних форм азоту, фосфору, калію в рослинах 762.42
Визначення рН сольової витяжки 81.96
Визначення фосфору у воді 122.66
Приготування витяжки для визначення вмісту рухомих форм важких металів 134.29
Приготування витяжки для визначення вмісту міцнофіксованих форм важких металів 133.87
Визначення вмісту важких металів на приладі Сатурн-4 26.61
Визначення кальцію і магнію на приладі С-115М1 38.04
Визначення нітратного азоту на приладі СФ-46 47.61
Визначення натрію і калію на полуменевому фотометрі 24.04
Визначення гігроскопічної вологи 70.55
Підготовка ґрунту до аналізування (роздрібнювання до стану пудри – 20 г) 187.18
Визначення якості рослинної продукції на приладі ІЧС-4250 48.34
Визначення катіонно-аніонного складу водяної витяжки 494.77
Стажування в лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів
Послуга Опис Фіксована ціна грн
Вивчення теоретичних аспектів канд. наук 109.12
Вивчення теоретичних аспектів доктор наук 136.48
Спільне виконання робіт 42,45 (канд. наук), + вартість 1 зразка 109.12
Раціональне використання ресурсів і підвищення ефективності управління агровиробництвом
Послуга Опис
Визначення рівня забезпеченості ґрунту поживними речовинами (NРК) та реакції ґрунтового розчину (рНсол) з наданням результатів у вигляді звіту від 15 грн. за 1 га