ЛАБОРАТОРІЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ І ГУМУСУ

 

Завідувач лабораторії - доктор с.-г. наук, професор
Скрильник Євген Володимирович

Е-mail: orgminlab@gmail.com
Роб. тел.: +038(057) 704-16-69, (067) 755-51-82

Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ
Провідні науковці
Кутова Анжела Миколаївна, кандидат с.-г.наук, старший науковий співробітник
Гетманенко Вікторія Анатоліївна, кандидат с.-г.наук, старший науковий співробітник
Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ
Артем`єва Катерина Сергіївна, кандидат с.-г. наук
Товстий Юрій Миколайович, кандидат біол. наук
Попірний Максим Анатолійович, кандидат біол. наук
 

Основні напрями наукової діяльності

 • Моніторинг агрохімічного і гумусового стану ґрунтів за різних систем удобрення та обробітку ґрунту.
 • Вивчення закономірностей трансформації органічної речовини ґрунтів різного генезису під впливом сучасних агротехнологій.
 • Методи керування трансформацією гумусового стану ґрунтів за агрогенного впливу різної інтенсивності.
 • Агрохімічна характеристика місцевої сировини різного походження і розробка технологій її переробки на органічні та органо-мінеральні добрива з підготовкою нормативно-технічної документації (технічні умови та технологічні регламенти).
 • Виконання вимірювань у сфері контролю стану навколишнього середовища (свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, №01-0104/2017). Галузь атестації – якість органічної речовини ґрунту, місцева сировина, органічні та органо-мінеральні добрива, біостимулятори.

Найбільш вагомі результати досліджень

 • Технологія біокомпостування гною ВРХ з фосфоритами за участі фосфатмобілізувальних мікроорганізмів (практичні рекомендації), 2011 р.
 • Застосування соломи і пожнивних решток як органічних добрив для поліпшення гумусового стану ґрунтів (рекомендації), 2012 р.
 • Раціональні способи переробки та застосування пташиного посліду у сільськогосподарському виробництві (рекомендації), 2012 р.
 • Пат. на корисну модель 103255 Спосіб переробки осадів стічних вод тривалого зберігання на добриво
 • Пат. на корисну модель 116281 Спосіб визначення ефективної родючості ґрунту Пат. на корисну модель 121447 Спосіб отримання біологічно активного добрива
 • Пат. на корисну модель 125036 Спосіб отримання рідких азотовмісних органо-мінеральних добрив
 • ДСТУ 7880:2015 Добрива органічні. Вимоги щодо застосування в органічному виробництві
 • ДСТУ 7881:2015 Добрива органічні та органо-мінеральні. Номенклатура показників якості
 • ДСТУ 7926:2015 Якість ґрунту. Метод визначення загального вуглецю та азоту в органогенних зразках
 • ДСТУ 7923:2015 Якість ґрунту. Гумусовий стан. Номенклатура показників Агротехнології виробництва та застосування нових видів добрив (рекомендації), 2018
 • Виробництво добрив на основі вторинної сировини та їх залучення в системи удобрення сільськогосподарських культур в умовах органічного виробництва (рекомендації), 2018

 

 

 

 

 

 

 

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на липень 2022

Раціональне використання ресурсів і підвищення ефективності управління агровиробництвом
Послуга Опис
Залучення місцевих сировинних ресурсів для виробництва рідких та твердих органічних та комплексних органо-мінеральних добрив (строк виконання – до 6 міс.) Від 50000 грн.