ЛАБОРАТОРІЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ І ГУМУСУ

 

Завідувач лабораторії - доктор с.-г. наук
Скрильник Євген Володимирович

Е-mail: orgmin@mail.ru
Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

 

Провідні науковці
Кутова Анжела Миколаївна, кандидат с.-г.наук, старший науковий співробітник
Гетманенко Вікторія Анатоліївна, кандидат с.-г.наук, науковий співробітник

Основні напрями наукової діяльності

  • Виконання вимірювань у сфері контролю стану навколишнього середовища (атестат №100-154/2014від 01.08.2014). Галузь атестації – якість органічної речовини ґрунту, місцева сировина, органічні та органо-мінеральні добрива, біостимулятори.
  • Агрохімічна характеристика місцевої сировини різного походження і розробка технологій її переробки на органічні та органо-мінеральні добрива з підготовкою нормативно-технічної документації (технічні умови та технологічні регламенти).
  • Моніторинг агрохімічного і гумусового стану ґрунтів за різних систем удобрення та обробітку ґрунту.
  • Вивчення закономірностей трансформації органічної частини ґрунтів різного генезису під впливом сучасних агротехнологій.
  • Методи керування трансформацією гумусового стану ґрунтів за агрогенного впливу різної інтенсивності.
  • Проведення оцінки біологічної ефективності добрив (мінеральних, органічних, органо-мінеральних), стимуляторів росту рослин для їх державної реєстрації.

Найбільш вагомі результати досліджень

  • Технологія біокомпостуваннягною ВРХ з фосфоритами за участі фосфатмобілізувальних мікроорганізмів (практичні рекомендації), 2011 р.
  • Застосування соломи і пожнивних рештокяк органічних добрив для поліпшення гумусового стану ґрунтів (рекомендації), 2012 р.
  • Раціональні способи переробки та застосування пташиного посліду у сільськогосподарському виробництві (рекомендації), 2012 р.
  • Агротехнології підвищення родючості грунтів та продуктивності сільськогосподарських культур з використанням нових видів добрив (рекомендації), 2016 р.
  • Виробництво та застосування органічних добрив в умовах органічного землеробства(рекомендації), 2016 р.

 

Послуги, які надає підрозділ у рамках своєї діяльності

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на травень 2017 р.