ЛАБОРАТОРІЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ І ГУМУСУ

 

Завідувач лабораторії - доктор с.-г. наук

Скрильник Євген Володимирович

Е-mail: orgminlab@gmail.com

Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

 

Провідні науковці
Кутова Анжела Миколаївна, кандидат с.-г.наук, старший науковий співробітник
Гетманенко Вікторія Анатоліївна, кандидат с.-г.наук, науковий співробітник

Основні напрями наукової діяльності

 • Виконання вимірювань у сфері контролю стану навколишнього середовища (атестат №100-154/2014від 01.08.2014). Галузь атестації – якість органічної речовини ґрунту, місцева сировина, органічні та органо-мінеральні добрива, біостимулятори.
 • Агрохімічна характеристика місцевої сировини різного походження і розробка технологій її переробки на органічні та органо-мінеральні добрива з підготовкою нормативно-технічної документації (технічні умови та технологічні регламенти).
 • Моніторинг агрохімічного і гумусового стану ґрунтів за різних систем удобрення та обробітку ґрунту.
 • Вивчення закономірностей трансформації органічної частини ґрунтів різного генезису під впливом сучасних агротехнологій.
 • Методи керування трансформацією гумусового стану ґрунтів за агрогенного впливу різної інтенсивності.
 • Проведення оцінки біологічної ефективності добрив (мінеральних, органічних, органо-мінеральних), стимуляторів росту рослин для їх державної реєстрації.

Найбільш вагомі результати досліджень

 • Технологія біокомпостуваннягною ВРХ з фосфоритами за участі фосфатмобілізувальних мікроорганізмів (практичні рекомендації), 2011 р.
 • Застосування соломи і пожнивних рештокяк органічних добрив для поліпшення гумусового стану ґрунтів (рекомендації), 2012 р.
 • Раціональні способи переробки та застосування пташиного посліду у сільськогосподарському виробництві (рекомендації), 2012 р.
 • Агротехнології підвищення родючості грунтів та продуктивності сільськогосподарських культур з використанням нових видів добрив (рекомендації), 2016 р.
 • Виробництво та застосування органічних добрив в умовах органічного землеробства(рекомендації), 2016 р.

 

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на жовтень 2018

Раціональне використання ресурсів і підвищення ефективності керування агровиробництвом
Послуга Опис
Залучення місцевих сировинних ресурсів для виробництва рідких та твердих органічних та комплексних органо-мінеральних добрив (строк виконання – до 6 міс.) Від 50000 грн.