ЛАБОРАТОРІЯ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ДОБРИВАМИ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

Завідувач лабораторії – кандидат с.-г. наук
Доценко Олександр Васильович

E-mail: dotsenkoav@ukr.net
Роб. тел.: +038 (057) 704–12–56

 

 

 

Провідні науковці

Лісовий Микола Вікторович - доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Лабораторія володіє унікальною експериментальною базою на Слобожанському дослідному полі ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського», що складається із 4 стаціонарних та низки короткострокових польових і виробничих дослідів у Харківському та Чугуївському районах Харківської області (загальна площа під дослідами становить близько 60 га).

Основні напрями наукової діяльності

 • Нормативи якості рослинницької продукції за природної родючості ґрунту та за удобрення основних культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах України.
 • Інформаційні бази даних польових дослідів з добривами та вдосконалення методів статистичної обробки експериментальної інформації.
 • Визначення закономірностей впливу систем удобрення різної інтенсивності на показники родючості чорнозему типового, продуктивність сівозмін та якість продукції у коротко- та довгостроковій перспективі.
 • Грунтово-рослинна діагностика живлення сільськогосподарських культур

Найвагоміші результати досліджень

Комп’ютерні програми

 • Інформаційна система «Стаціонарні польові досліди».
 • Інформаційно-аналітична система організації та керування сільськогосподарським виробництвом.
 • Розрахунок балансу гумусу і поживних речовин у землеробстві України.
 • Інформаційно-аналітична система керування технологічними процесами вирощування сільськогосподарської продукції високої якості.
 • Інформаційно-аналітична система оптимізації норм мінеральних добрив з використанням балансових методів для отримання прогнозованих валових зборів урожаю сільськогосподарських культур
 • та підвищення родючості ґрунтів.
Публікації
 • Агрохімічне забезпечення землеробства України на період до 2020 року (концептуальні положення) / за ред. С.А. Балюка, А.С. Заришняка, М.В. Лісового.
 • Довідник нормативних показників якості продукції сільськогосподарських культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах України (довідниково-нормативна інформація) / За ред. академіка НААН С.А. Балюка і доктора с.-г. наук М.В. Лісового.
 • Оптимізація параметрів поживного режиму чорнозему типового для вирощування продукції високої якості (посібник).
 • Науковий супровід агрохімічного забезпечення у сучасних технологіях вирощування зернових культур (рекомендації)
 

Послуги, які надає підрозділ у рамках своєї діяльності

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на травень 2017 р.

Послуга Опис Фіксована ціна грн
Ґрунтова діагностики запасів мінерального азоту (NН4 + NО3) в шарі 0–60 см з наданням рекомендацій щодо удобрення або підживлення сільськогосподарських культур Від 15 грн. за 1 га
Рослинна діагностика рівня азотного живлення пшениці озимої хлорофіл-метром «SPAD–502 Plus» з наданням рекомендацій щодо позакореневого підживлення посівів для гарантованого одержання продовольчого зерна високої якості Від 10 грн. за 1 га
Агрохімічний супровід застосування мінеральних добрив під планові показники врожаю та якості зерна пшениці озимої за результатами комплексної ґрунтово-рослинної діагностики Від 25 грн. за 1 га
Надання рекомендацій щодо удобрення сільськогосподарських культур за результатами визначення фактичного вмісту поживних речовин (NРК) і реакції ґрунтового розчину (рНсол). Очікуваний економічний ефект від підвищення врожайності – 400–1200 грн/га Від 25 грн. за 1 га
Підвищення ефективності керування агровиробництвом за рахунок впровадження комп’ютерної програми „Інформаційно-аналітична система організації та управління сільськогосподарським виробництвом” 2400.00
Агрохімічне обстеження поля (NРК, рНсол, гумус) з наданням результатів у вигляді звіту від 20 грн. за 1 га