ЛАБОРАТОРІЯ РОДЮЧОСТІ ЗРОШУВАНИХ І СОЛОНЦЕВИХ ҐРУНТІВ

 

Завідувач лабораторії, кандидат с.-г. наук -
Захарова Марина Анатоліївна

E-mail: oroshenie@ukr.net;
Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

 

 

 

Науковий керівник - доктор с.-г. наук, професор,академік НААН - Балюк Святослав Антонович

Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ

Провідні науковці

Старший наук. співробітник, доктор с.-г. наук, с.н.с. - Воротинцева Людмила Іванівна
Старший наук. співробітник, кандат с.-г. наук - Носоненко Олександр Анатолійович
Старший наук. співробітник, кандат с.-г. наук, с.н.с. - Дрозд Олена Миколаївна

Основні напрями наукової діяльності

  • Оцінювання сучасного еколого-агромеліоративного стану зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих ґрунтів у різних ґрунтово-кліматичних зонах України зі створенням баз даних та картографічних матеріалів;
  • Вивчення впливу різних способів, режимів зрошення, меліорації та окультурювання на трансформацію фізико-хімічних властивостей, ґрунтових процесів і режимів зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих ґрунтів, напрямів їх еволюції; створення прогнозних моделей їх розвитку та родючості; встановлення регіональних особливостей розвитку;
  • Розроблення ландшафтно-адаптованих заходів, орієнтованих на сучасні особливості землекористування, з охорони й регулювання родючості зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих земель;
  • Створення нормативно-методичної бази агроекологічного моніторингу земель для запобігання розвитку деградаційних процесів.

Найвагоміші результати досліджень

  • Закономірності сучасної еволюції ґрунтів за зрошення, меліорації та вилучення зі зрошення;
  • Ґрунтово-екологічні аспекти відновлення та розвитку зрошення з метою адаптації до змін клімату;
  • Система критеріїв і показників якості ґрунтів та якості води для зрошення: методика оцінювання та технології поліпшення; 
  • Методика обстеження й оцінювання та заходи з  поліпшення еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель та адаптивного регулювання їх родючості;
  • Концепція інноваційного розвитку хімічної меліорації земель та сучасні заходи і технології меліорації природних солонцевих та вторинно солонцюватих ґрунтів України. 

 

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на липень 2022

Обстеження й оцінювання якості ґрунтів
Послуга Опис
Ґрунтово-агрохімічне обстеження полів (господарств) з наданням відповідної аналітичної та картографічної інформації й інформації щодо ресурсних можливостей земель за природною і ефективною родючістю (не менш, ніж 1000 га) Від 80 грн. за 1 га
Оперативний моніторинг стану посівів (полів) з використанням дистанційно пілотованих літальних апаратів (ДПЛА) площею від 100 до 1000 га з одержанням обробленого фотографічного та картографічного матеріалів Від 20 грн. за 1 га
Польове обстеження еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель за показниками якості зрошуваних вод, рівня і мінералізації підґрунтових вод, якості с.-г. продукції, властивостей ґрунтів (сольового складу, забруднення токсинами, стану та ін.) Від 80 грн. за 1 га
Польове обстеження ґрунтово-агрохімічного стану земель. Розробка рекомендацій щодо поліпшення стану та родючості ґрунтів Від 70 грн. за 1 га
Послуги з аналізування ґрунтів, рослин і води
Послуга Опис Індексована ціна грн
Визначення вмісту карбонатів методом В. Є. Соколовича за МВВ 31-497058-021-2005 181.40