Лісовий Микола Вікторович

Лісовий Микола Вікторович
Д.С.-Г.Н., С.Н.С.
Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ

Основні напрями наукової діяльності

  • Теоретичне і практичне обґрунтування агрохімічного забезпечення землеробської галузі в Україні;
  • Національні проекти та галузеві програми (зернові, олійні, овоче-баштанні та технічні культури);
  • Розроблення теорії взаємозв’язку між урожайністю, якістю с.-г. культур та властивостями ґрунту і мінеральними добривами з використанням методів математичного моделювання;
  • Розробка комп’ютерних програм щодо систем удобрення с.-г. культур та агротехнологій їх застосування з урахуванням сівозмін.

Членство в НААН, інших академіях (в т.ч. зарубіжних)

  • Член Президії УТГА;
  • Співголова підкомісії “Математичні методи у ґрунтознавстві і геоінформаційні системи” УТГА, член ТК-142 «Ґрунтознавство»;
  • Член Російської асоціації сприяння польовим експериментам і дослідженням.

Участь у роботі наукових і спеціалізованих вчених рад, експертних груп

  • Член Вченої ради “ІГА імені О.Н. Соколовського“ та заступник Голови спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01.

Переглянути видання: