Матеріали ХІ з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України

З презентаціями планарних і секційних доповідей можна ознайомитись на веб-сторінці Громадської організації «Українське Товариство ґрунтознавців та агрохіміків» (ГО «УТҐА»).

Також можна зробити безкоштовне замовлення у електронному вигляді Спеціального випуску міжвідомчого тематичного наукового збірника «АГРОХІМІЯ і ҐРУНТОЗНАВСТВО» (книги 1 і 2).