Майнові відносини

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» оголошує про намір передати в оренду нежитлове приміщення в будинку загальною площею 17,2 кв. м. в адміністративному будинку (реєстровий номер 00497058.1.АААГВГ 595), яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Чайковська, 4.

Вищезазначене приміщення передається в оренду з метою розміщення офісу.

Зазначене державне майно передається без права викупу, приватизації та суборенди. Термін оренди до трьох років. Останній день прийняття заяв на оренду 10-й робочий день після розміщення оголошення за адресою: м. Харків, вул. Чайковська, 4, кім. 36.

У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог чинного законодавства.

Додаткова інформація за тел. (057) 704-16-69.

28.05.2020

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», адреса: 61024, м. Харків, вул. Чайковська, 4. 

Назва об’єкта, його місце знаходження, цільове використання, стартовий розмір орендної плати та строк укладення договору: нежитлове приміщення в адміністративному будинку (реєстровий номер 00497058.1.АААГВГ 595) загальною площею 17,2 м2, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чайковська, 4.

Орган, уповноважений управляти майном, – Національна академія аграрних наук України. Цільове використання для розміщення офісу.

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – лютий 2020 року становить 2440,50 грн (без ПДВ). У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно з вимогами чинного законодавства України.

Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат у сумі 14643,00 грн (чотирнадцять тисяч шістсот сорок три гривні 00 коп.) без урахування ПДВ або надати банківську гарантію відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна від 31.08.2011 N 906, із змінами.

Реквізити рахунка та призначення платежу для сплати гарантійного внеску: одержувач: ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», код ЄДРПОУ одержувача 00497058, р/р UA578201720313281001203001508 МФО 820172; банк ДКСУ м. Київ; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в конкурсі на право оренди державного нерухомого майна».

Суттєві умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: стартовий розмір орендної плати; дотримання вимог експлуатації об’єкта; компенсація орендодавцю за публікацію оголошення про конкурс у засобах масової інформації; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; здійснення певних видів ремонтних робіт орендованого майна; вжиття заходів та захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкту; створення безпечних та нешкідливих умов праці; заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно; термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з можливою подальшою пролонгацією згідно з чинним законодавством; страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору оренди державного майна на користь балансоутримувача. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільший розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць оренди – лютий 2020 р., що становить 2440,50 грн (без ПДВ), але не нижчий ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 N 786, зі змінами та доповненнями.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії заяву про участь у конкурсі та такі документи: а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені в установленому порядку копії установчих документів, відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати, повідомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу. б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представникові фізичної особи; копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності завірену належним чином; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або копію звіту суб’єкта малого підприємства – фізичної особи – платника єдиного податку; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати, повідомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.

Документи для участі в конкурсі та конкурсні пропозиції подаються в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 3 робочих дні до початку проведення конкурсу. Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після публікації цієї інформації в приміщенні актового залу ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» м. Харків.

Якщо вказаний строк припадає на вихідний та/або святковий день, то конкурс буде проведено на наступний після вихідного та/або святкового дня робочий день о 10.00.

Телефон для довідок з питань конкурсу (057) 704-16-69.

16.06.2020