Медведєв Віталій Володимирович

Медведєв Віталій Володимирович
Д.Б.Н., ПРОФЕСОР, АКАДЕМІК НААН

(07.12.1939-01.03.2021)

 

 

 

 

Бібліометричні профілі та сторінки:

orcid google Академія Scopus PublonsResearch gate НБУВ

Основні напрями наукової діяльності

 • Теоретичне і практичне обґрунтування трансформації фізичних властивостей ґрунтів під впливом антропогенної діяльності: різних способів і знарядь обробітку ґрунту, добрив, зрошення тощо;
 • Розробка наукових підходів до оптимізації фізичного стану ґрунтів, їх якісної оцінки та бонітування, розроблення методології параметричної оцінки екологічного стану ґрунтів, розробка агровимог до ґрунтообробної техніки, дослідження просторової неоднорідності ґрунтового покриву для обґрунтування точного обробітку;
 • Теоретичне і практичне обґрунтування контролю та управління родючістю ґрунтів у сучасних умовах (моніторинг ґрунтів).

Членство в НААН, інших академіях (у т.ч. зарубіжних)

 • Член НААН;
 • Член Президії УТГА;
 • Голова комісії “Фізика ґрунтів” УТГА;
 • Голова підкомісії “Моніторинг ґрунтів” УТГА;
 • Співголова підкомісії “Математичні методи у ґрунтознавстві і геоінформаційні системи“ УТГА;
 • Член Національного Комітету ЮНЕСКО “Людина і біосфера”;
 • Член міжнародного товариства з ґрунтознавства (IUSS), європейського товариства з охорони ґрунтів (ESSC), міжнародної дослідницької організації з обробітку ґрунтів (ISTRO);
 • Член Бюро й Президент Української філії міжнародного товариства дослідників з обробітку ґрунту;
 • Почесний член Докучаєвського товариства ґрунтознавців Росії;
 • Почесний член товариств ґрунтознавців Румунії, Польщі, Республіки Молдова;
 • Почесний професор НУБіП.

Участь у роботі наукових і спеціалізованих вчених рад, експертних груп

 • Член Вченої ради ННЦ “ІГА імені О.Н.Соколовського“ та спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01;
 • Член редколегії журналів: “Агрохімія і ґрунтознавство”, “Вісник ХНАУ“, “Екологічний вісник“, “Почвоведение” (Росія), Bodenkunde (Німеччина), INTAS (Брюсель).

Переглянути видання: