Міжнародний тренінг-семінар «Управління засоленими ґрунтами»

Одним з найбільш серйозних проявів деградації грунтів є їх засолення. Це   ускладнює сталий розвиток регіонів поширення засоленних грунтів та забезпечення продовольчої безпеки. Для подолання цієї проблеми необхідна координація зусиль країн-партнерів, включаючи оволодіння передовими технологіями та використання накопиченого досвіду управління засоленням грунтів.

Важливим практичним кроком до цього стане проведення навчального тренінгу-семінару «Управління засоленими ґрунтами» у м. Харків на базі Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», який має визнаний у світі досвід дослідження, використання та управління засоленими ґрунтами.

Тренінг-семінар планується провести з 25 по 29 вересня 2017 року за підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Глобального ґрунтового партнерства. 

Інформацію про тренінг розміщено на сайті ФАО за адресою: http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/...

Слухачами тренінгу-семінару стануть фахівці з 13 країн Євразійського ґрунтового партнерства. У складі міжнародної команди викладачів-тренерів – провідні вчені, фахівці з України та інших країн Євразійського ґрунтового партнерства.

Програма семінару передбачає проведення технічних сесій за наступними напрямами:

  • загальні відомості про засолені ґрунти: діагностика, критерії та поширення;
  • методи ґрунтового обстеження, картування і моніторингу засолених і солонцевих ґрунтів;
  • моніторинг та оцінка засолених ґрунтів, інноваційні методи та способи їх визначення;
  • раціональне використання засолених і солонцевих ґрунтів;
  • інноваційні технології рекультивації і відновлення засолених і солонцевих ґрунтів і маргінальних ландшафтів у регіоні (варіанти управління для запобігання, пом’якшення та реабілітації засолених ґрунтів);
  • сучасна ідентифікація і визначення пріоритетних варіантів управління.

У рамках тренінгу-семінару передбачено проведення теоретичних занять (лекції-презентації), практичних тренінгів, панельних дискусій. Крім того, запланована польова ґрунтово-меліоративна екскурсія з демонстрацією роботи засобів дистанційного зондування та експрес-діагностики властивостей засолених грунтів.

Попередня програма