Напрями діяльності

Положення про Вчену Раду

Положення про методичну комісію

  • Розвиток нових наукових напрямів ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів;
  • Наукове забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, збереження і підвищення родючості ґрунтів;
  • Наукове обґрунтування національних і державних програм, концепцій прогнозів, пропозицій і нормативної бази з основних напрямів розвитку ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів; 
  • Науково-методичне, стандартизаційне і метрологічне забезпечення у галузі ґрунтознавства та агрохімії: - здійснення функцій технічного комітету стандартизації з питань ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів (ТК 142 «Ґрунтознавство») - здійснення функцій Центру державної служби стандартних зразків ґрунтів (Центр ДССЗ ґрунтів);
  • Розроблення сучасних агротехнологій, видів добрив та меліорантів для відтворення і підвищення родючості ґрунтів;
  • Координація досліджень з питань ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів;
  • Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації за спеціальностями: «Агроґрунтознавство і агрофізика», «Агрохімія», «Ґрунтознавство»; 
  • Створення сучасних ґрунтово-геоінформаційних систем з метою удосконалення діагностики стану, оцінки і класифікації ґрунтів;
  • Розробка методик обстеження ґрунтового покриву на базі новітніх технологій;