Науково-методичний центр з проблем грунтознавства, агрохімії, охорони грунтів

Науково-методичний центр з проблем ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів – дорадчий орган Відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук України з питань координації та методів проведення наукових досліджень та розробок з проблем ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів.

Мета і завдання Центру - удосконалення наукового забезпечення науково-технічного прогресу в напрямі раціонального використання ґрунтів, їх охорони та підвищення родючості шляхом координації діяльності наукових установ та раціонального використання коштів державного бюджету на ці цілі.

Основні напрями науково-технічної діяльності Центру:

  • координація фундаментальних і прикладних досліджень з проблем ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів;
  • наукове забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, збереження та підвищення родючості ґрунтів;
  • наукове обґрунтування національних і державних програм, концепцій, прогнозів, пропозицій і нормативної бази з основних напрямів розвитку ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів;
  • методологічне, науково-методичне, стандартизаційне та метрологічне забезпечення наукових досліджень з ґрунтознавства, агрохімії та моніторингу ґрунтів;
  • розроблення сучасних агротехнологій, видів добрив та меліорантів для відтворення та підвищення родючості ґрунтів;
  • внесення пропозицій щодо фінансування пріоритетних науково-технічних розробок за рахунок бюджетних коштів.

Склад центру:

  • ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» - головна установа;
  • наукові підрозділи установ НААН – виконавці завдань 2-го рівня;
  • наукові та науково-педагогічні колективи вищих навчальних закладів агрономічного та екологічного профілю - співвиконавці завдань 2-го рівня на безфінансовій основі.