5-е Пленарне засідання Євразійського ґрунтового партнерства (ЄаҐП)

 

 

 

 

П’яте Пленарне засідання Євразійського ґрунтового партнерства (ЄаҐП) відбулося у Республіці Молдова (м. Кишинів) з 30 вересня до 1 жовтня 2019 р. Субрегіональне Євразійське ґрунтове партнерство створено у 2013 р. в рамках регіонального Європейського ґрунтового партнерства ФАО. Ключовими напрямами (КН) діяльності ЄаҐП, як складової частини Глобального грунтового партнерства (ГГП), є такі:

 • впровадження сталого менеджменту ґрунтових ресурсів з метою їх захисту, охорони і забезпечення стійкої продуктивності (КН1);
 • сприяння розвитку інвестицій, технічної співпраці, політики й освіти в галузі ґрунтознавства (КН2);
 • просування практично орієнтованих ґрунтових досліджень, спрямованих на виявлення прогалин і пріоритетів, у поєднанні з відповідними діями щодо підвищення врожайності, екологічної безпеки та соціального розвитку (КН3);
 • збільшення кількості і підвищення якості ґрунтових даних та інформації: збір даних, аналіз, перевірка, представлення, моніторинг та інтеграція з іншими галузями (КН4);
 • гармонізація методів, одиниць вимірювання та індикаторів для сталого менеджменту і охорони ґрунтових ресурсів (КН5).

5-е Пленарне засідання ЄаҐП в Кишиневі було організовано Глобальним ґрунтовим партнерством, Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) та Євразійським центром з продовольчої безпеки у співпраці з Інститутом ґрунтознавства, агрохімії та захисту ґрунтів імені Ніколае Дімо, Товариством ґрунтознавців Республіки Молдова та Міністерством сільського господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища Республіки Молдова. В ньому взяли участь повноважні представники 11 країн Євразії (Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Республіка Киргизстан, Молдова, РФ, Таджикистан, Туреччина, Узбекистан і Україна), а також представники ФАО і Глобального ґрунтового партнерства. Україну представляли директор ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського», академік НААН, Національний координатор співробітництва України з Глобальним ґрунтовим партнерством проф. Святослав Балюк і Заступник Національного координатора співробітництва України з ГГП, Координатор міжнародного співробітництва ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського» Аркадій Левін.

Головною метою чергового засідання ЄаҐП було обговорення стану та перспектив діяльності Євразійського ґрунтового партнерства. На порядку денному були такі питання:

 • загальний звіт Голови ЄаҐП щодо діяльності партнерства у 2017-2019 рр.;
 • звіти керівників Робочих груп щодо діяльності за п’ятьма Ключовими напрямами діяльності ЄаГП/ГГП;
 • співробітництво з Європейським ґрунтовим партнерством для організації ефективної спільної регіональної мережі ґрунтових лабораторій EUROSOLAN;
 • обговорення та ухвалення оновленого Плану імплементації ЄаГП на 2020-2023 рр.;
 • обговорення перспективного регіонального проекту Глобального екологічно фонду за програмою GEF7 «Дотримання балансу між охороною та використанням ґрунтових ресурсів в євразійському агровиробничому ландшафті», ініційованого турецькою стороною;
 • вибори координаторів робочих груп для кожного з ключових напрямів діяльності ЄаГП/ГГП;
 • обговорення та ухвалення Кишинівського комюніке ЄаГП.

Під час зустрічі ЄаҐП академік НААН С.А. Балюк зробив дві доповіді:

 • Про сучасний стан ґрунтового покриву України та національні ґрунтові ініціативи 2018-2019 рр., спрямовані на впровадження в Україні сталого менеджменту ґрунтів та забезпечення нейтрального рівня їх деградованості;
 • звіт Робочої групи ЄаГП Ключового напряму 3 «Прикладні ґрунтові дослідження» за 2018-2019 рр.

Під час обговорення та корегування Плану імплементації ЄАҐП на 2020-2023 рр. С.А. Балюк та А.Я. Левін внесли декілька вагомих пропозицій: (1) про проведення в Україні у вересні 2020 року 3-ї зустрічі Міжнародної мережі чорноземів ГГП/ФАО; (2) про підтримку з боку ФАО розвитку в Україні Національної ґрунтової інформаційної системи; (3) про участь країн Євразії у підготовці оновленого Атласу ґрунтів Європи спільно з країнами ЄГП.

Представники України взяли активну участь в обговоренні ініційованого турецькою стороною перспективного регіонального проекту Глобального екологічно фонду (ГЕФ) за програмою GEF7 «Дотримання балансу між охороною та використанням ґрунтових ресурсів в євразійському агровиробничому ландшафті» та підтвердили зацікавленість України у цьому проекті.

В оновленому складі Робочих груп ЄаГП академіка НААН С.А. Балюка було обрано Керівником Робочої групи з 3-го Ключового напряму діяльності, згаданому вище. Крім нього, до складу Робочих груп за іншими напрямами діяльності ЄаГП було запропоновано включити провідних ґрунтознавців України з 4-х наукових установ та ВНЗ.

Наприкінці Пленарного засідання було обговорено та схвалено Комюніке Кишинівської зустрічі, яке підписали повноважні представники країн ЄаГП. Згідно з документом, сторони взяли на себе зобов’язання щодо виконання Плану імплементації Євразійського ґрунтового партнерства на 2020-2023 роки у співпраці з різними партнерами і зацікавленими особами, у взаємодії з подібними ініціативами глобального і регіонального характеру, такими як Ініціатива країн Центральної Азії з землекористування (CACILM2), проекти регіонального відділу Міжнародного центру сільськогосподарських досліджень в посушливих регіонах (ICARDA), Регіональна мережа ґрунтових лабораторій (EUROSOLAN) та іншими.

Молдавські колеги організували для учасників Пленарного засідання ЄаГП польову експедицію для ознайомлення з чорноземними ґрунтами Республіки Молдова, зокрема, у місцевостях які вперше обстежував В.В. Докучаєв майже 150 років тому.

Активна участь представників Інституту у 5-ому Пленарному засіданні ЄаҐП буде сприяти розвитку міжнародних зв’язків ґрунтознавців країни, поліпшенню в Україні системи охорони ґрунтів, розвитку Національної ґрунтової інформаційної системи, залученню закордонних інвестицій для впровадження в Україні сталого менеджменту ґрунтів та забезпечення нейтрального рівня деградації ґрунтів країни.