Глобальний симпозіум з засолених ґрунтів

Глобальний симпозіум з засолених ґрунтів (GSAS21) відбудеться у віртуальному форматі з 20 до 22 жовтня 2021 року під гаслом «Зупинити засолення ґрунту, підвищити його продуктивність!».

Цей науково-політичний міжнародний захід організовано Глобальним ґрунтовим партнерством (GSP) ФАО, Міжурядовою групою експертів з ґрунтів (ITPS) разом з Урядом Республіки Узбекистан, Інтерфейсом наукової політики Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням (SPI-UNCCD), Міжнародним союзом ґрунтознавців (IUSS), Міжнародним центром біологічного сільського господарства на засолених землях (ICBA), Міжнародною мережею засолених ґрунтів (INSAS) та Глобальною ініціативою щодо дефіциту води в сільському господарстві (WASAG).

Основним завданням Симпозіуму є обмін знаннями щодо запобігання засоленню, менеджменту та адаптації засолених ґрунтів, а також налагодження взаєморозуміння між наукою, практикою та політикою шляхом сприяння дискусії між політиками, виробниками продуктів харчування, науковцями та практиками щодо сталого менеджменту засолених ґрунтів.

Головні теми симпозіуму:

  1. ТЕМА 1: Оцінка, картографування та моніторинг засолених ґрунтів;
  2. ТЕМА 2: Інтегровані «ґрунт–вода–рослина» рішення щодо реабілітації та менеджменту територій, уражених солями;
  3. ТЕМА 3: Порядок денний заходів щодо запобігання та відновлення уражених солями ґрунтів, захисту природних засолених та лужних ґрунтів та розширення практики сталого управління ґрунтом.

Оргкомітет GSAS21 наразі розпочав прийом тез на усні та стендові доповіді під час симпозіуму. Усі тези повинні бути подані англійською мовою (максимум 3 000 знаків (без пробілів), Word) у встановленому форматі (пропонують скористатися шаблоном) та надіслані електронною поштою на адресу GSAS21@fao.org із зазначенням «Назва тез/Ваше повне ім’я/Бажана тема» у рядку теми листа.

Оргкомітет GSAS21, крім тез, приймає матеріали щодо наявного передового досвіду або практик, які ілюструватимуть практичний досвід відновлення та сталого використання засолених ґрунтів, і демонструватимуть позитивний вплив таких практик а також екологічну та соціально-економічну ситуації. Доповіді щодо передових практик — це не тези і не наукові статті, а простою мовою описаний практичний досвід, адекватно проілюстрований та супроводжуваний коротким текстом (3 000 символів англійською мовою (без пробілів), Word). Для створення повідомлення про передові практики також пропонують скористатися шаблоном. Слід враховувати особливості аудиторії цього напряму симпозіуму та його головне завдання — поділитися передовими практиками та досвідом з фермерами, керівниками проєктів та політиками, які працюють із засоленими ґрунтами.

Науковий комітет GSAS21 перегляне всі подані тези й повідомлення про передові практики та поінформує обраних авторів.

Автори відібраних тез та повідомлень про передові практики зможуть продемонструвати результати своєї роботи через усну презентацію або через науковий плакат (постер), підсилений пояснювальним відеороликом, який буде брати участь у конкурсі плакатів. Більш детальні вимоги до матеріалів та шаблони можна знайти за посиланням http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/e...

Кінцевий термін подання тез та інформації щодо передових практик — 1 вересня 2021 року.

Автори будуть повідомлені про рішення щодо результатів розгляду до 25 вересня 2021 року.

З будь-яких питань будь ласка звертайтесь до оргкомітету: GSAS21@fao.org.