Ґрунт: незмірний сполучник нашого життя зараз і після COVID-19

Міжурядова група експертів з ґрунтів (ITPS) Глобального ґрунтового партнерства (ГҐП) Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та представники Секретаріату ГҐП - Рональд Варгас і Наталія Родрігес оприлюднили концептуальну статтю «Soil: the great connector of our lives now and beyond COVID-19» на форумі сайту SOIL.COPERNICUS.ORG. Індекс DOI статті -https://doi.org/10.5194/soil-2020-38.

Завантажити україномовний переклад статті: «Ґрунт: незмірний сполучник нашого життя зараз і після COVID-19».

Автори статті – 26 провідних світових експертів з ґрунтів - занепокоєні суттєвим впливом пандемії COVID-19 на зростання дефіциту досвіду старших поколінь фермерів і здатності аграрного сектору продовжувати виробляти продукти харчування і забезпечувати сталий менеджмент ґрунтів по всьому світу. Враховуючи, що турбота про ґрунти є обов'язковою умовою зменшення наслідків глобальних порушень, наприклад, таких як нинішня криза COVID-19, автори статті запрошують усіх зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні пропонованих шляхів подолання глобального виклику:

  • забезпечення доступу місцевого населення до землі, запобігання порушенню прав людей на володіння землею з боку комерційних підприємствами або держави; - раціональне планування землекористування: розширення використання агроекологічного зонування; захист життєво важливих екосистем; реабілітація маргінальних земель; захист від запечатування землі в результаті урбанізації об'єктами інфраструктури або промислової діяльності, стимулювання зміцнення зв'язку з землею з покоління в покоління;
  • збалансований менеджмент ґрунту: запобігання деградації земель і опустелюванню; підвищення родючості ґрунту за допомогою раціонального внесення добрив; зниження забруднення ґрунту та інше;
  • розширення міждисциплінарних ґрунтових досліджень зі збереження якості ґрунту для сільського господарства в умовах глобальних кліматичних змін і усунення його деградації; з підвищення та підтримки запасів органічного вуглецю в ґрунті; з реабілітації і «розпечатуванню» ґрунтів для їх повернення в систему сталого використання для сільського та лісового господарства;
  • підвищення рівня ґрунтової освіти і вдосконалення консультаційних служб: підвищення інформованості осіб, що приймають політичні та економічні рішення про важливість здоров’я ґрунтів для стабільного розвитку людства; включення ґрунтознавства в навчальні програми всіх рівнів; зміцнення служб поширення знань, програм передачі технологій місцевим фермерам; розвиток мережі мобільних ґрунтових лабораторій для швидкої діагностики і вирішення локальних проблем.

Інтерактивну онлайн дискусію на сайті: https://soil.copernicus.org/preprints/soil-2020-38/ (розділ Interactive discussion)