Координаційно-методична рада щодо підсумків виконання ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» за І півріччя 2020 року

28 липня 2020 року у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» відбулося засідання координаційно-методичної ради з проблем ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів. Розглянуто питання підсумків виконання у першому півріччі 2020 року ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління»  (дистанційно в режимі он-лайн на платформі Zoom).

Згідно з порядком денним, про хід виконання ПНД та питань, що вирішує Інститут і ґрунтово-агрохімічна спільнота, виступив директор Інституту, керівник ПНД, академік НААН С.А. Балюк.

Зі звітами про хід виконання НДР виступили керівники підпрограм: к.с.-г.н., с.н.с. Соловей В.Б. (підпрограма 1 «Ґрунтознавство»), д.с.-г.н., проф. Фатєєв А.І. (підпрограма 2 «Охорона ґрунтів»), д.б.н., с.н.с. Мірошниченко М.М. (підпрограма 3 «Агрохімія»). В цілому, завдання, що покладено на виконавців завдань 2- го рівня, згідно з технічними завданнями та робочими програмами на 2020 рік, виконано.

Внесено зміни до ПНД НААН в частині керівництва завдань 2-го рівня, затверджено нових керівників завдань і оновлений склад координаційно-методичної ради та план роботи на друге півріччя 2020 року.

Внесено пропозиції щодо пріоритетних напрямів діяльності у 2 півріччі 2020 року, а саме: зосередити зусилля на підготовці заключних звітів за підсумками виконання ПНД (фундаментальні дослідження - отримання нових знань, теоретичних положень, прикладні дослідження - завершені інноваційні розробки, придатні для апробації та впровадження у виробництво). Відзначено необхідність посилити роботу щодо оформлення охоронних документів за завершеними НДР. Запропоновано придбати сучасну стаціонарну респіраційну камеру та газоаналізатор для проведення досліджень впливу кліматичних змін на емісію СО2 з ґрунту.

Звіти про виконання завдань ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» за І півріччя 2020 року затверджено.