Міжнародна наукова конференція «Ґрунтознавство й агрохімія: історичний досвід, стан та актуальні перспективи»

17–20 вересня 2019 р. в рамках XХ Міжнародного науково-практичного форуму проходила Міжнародна наукова конференція «Ґрунтознавство й агрохімія: історичний досвід, стан та актуальні перспективи», присвячена 100-річчю кафедри агрохімії та ґрунтознавства ЛНАУ.

Мета конференції полягала у проведенні наукових дискусій на міжнародному рівні з актуальних питань аналізу історичного процесу становлення ґрунтознавства й агрохімії в Західній Україні, функціонального стану ґрунтів і ґрунтового покриву України під впливом їх тривалого використання та хімізації землеробства, раціонального удобрення культур, перспектив органічного землеробства та аналітичного агрохімсервісу агрогосподарств.

Робота конференції була проведена за наступними тематичними напрямами:

  1. Функціональний стан ґрунтів і трансформація ґрунтового покриву, проблеми охорони й розширеного відтворення їх родючості;
  2. Динаміка агрохімічних властивостей окультурених ґрунтів, органічне землеробство, овочівництво й виноградарство;
  3. Раціональні системи удобрення культур в агрономічному, екосистемному й економічному аспекті;
  4. Методичні й організаційні проблеми аналітичного агрохімсервісу агрогосподарств, сертифікації ґрунтів та органічної продукції.

Від Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» в роботі конференції взяли участь: головний науковий співробітник, доктор. сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН - Трускавецький Роман Степанович із доповіддю «Інноваційні моделі управління елементами родючості ґрунтів» та науковий співробітник лабораторії родючості ґрунтів та ґрунтозахисних технологій ДП «ДГ «Донецьке» ННЦ ІГА Погромська Яна Анатоліївна на тему: «Вплив систем удобрення на забезпеченість чорнозему звичайного рухомими формами NPK залежно від способу його обробітку». Матеріали учасників конференції опубліковані у фаховому збірнику наукових праць «Вісник Львівського НАУ» (серія «Агрономія») та збірнику матеріалів ХХ Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій».

Джерело